L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat un pla de xoc consensuat amb tots els grups municipals per pal·liar els efectes socials i econòmics de la Covid-19, i que preveu destinar-hi 70.500 euros del pressupost.

El pla diferencia entre dos blocs de destinataris. D'una banda, preveu partides de fins a 57.000 euros per a famílies i persones físiques especialment vulnerables, i de l'altra, ajuts per valor de 13.500 euros adreçats a autònoms, microempreses i pimes el negoci de les quals també s'hagi vist greument perjudicat per la pandèmia de la Covid-19.

En tots dos casos es preveu un ajornament del pagament dels impostos i les taxes municipals, però la resta de mesures s'adeqüen a les necessitats que presenta cada cas.

En el primer grup s'inclou una partida de 40.000 euros en ajuts per al lloguer, els subministraments bàsics, o per pal·liar situacions d'atur o ERTO; una de 10.000 en xecs per utilitzar en comerços i empreses del municipi; i 7.000 euros per a material escolar i l'adquisició de llibres de text per al proper curs.

El segon bloc destinarà 2.000 euros a reduir les càrregues tributàries per no haver fet ús de l'espai públic o del servei de gestió de residus i escombraries durant aquest temps.

També es preveuen 10.000 euros en forma d'ajuts per a microempreses i pimes que es trobin dins d'uns barems d'afectació del negoci per la Covid-19 prèviament establerts; i 1.500 euros més en una campanya per incentivar el consum local.

Igualment, en aquest bloc es preveu una mesura sense partida econòmica i que passa per agilitzar el pagament de les factures a les empreses proveïdores de l'Ajuntament.