Que mantinguin les targetes menjador durant els mesos d'estiu. Aquesta és la petició que fa el Consell Comarcal del Bages als departaments d'Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquest curs 2019-2020 l'ens gestiona un total de 3.393 beques menjador, de les quals el 90% cobreixen el 50% del cost del servei. Des de finals de març, aquestes ajudes es mantenen a través de les recarregues quinzenals de les targetes menjador distribuïdes a les famílies mentre les escoles continuen tancades.

Les àrees de d'Educació i Cultura i de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages proposen aquesta mesura excepcional a la Generalitat per donar resposta a la "situació difícil que travessen moltes famílies davant l'actual situació d'emergència sanitària i social". El Consell assenyala que les recàrregues de les targetes menjador han permès assegurar l'àpat principal i l'accés a productes de primera necessitat per part de les famílies més vulnerables.