Després de dos mesos i mig de confinament, les direccions de residències de gent gran consultades per aquest diari veuen «molt convenient» tant per als familiars com per als mateixos avis poder començar a obrir portes per rebre visites, conscients que caldrà extremar les mesures preventives, que ja preveu el pla de desconfinament de residències de gent gran que el departament de Salut va donar a conèixer divendres.

Com indica el mateix pla, les residències de la Catalunya Central, en fase 1, només poden prioritzar visites d'acompanyament i suport al final de vida i a residents en situació de descompensació de malaltia crònica, i no serà fins a l'entrada a la fase 2 que les visites es podran generalitzar. A més, cal que el centre en qüestió no tingui casos de Covid o bé que tingui garantits els circuits, l'aïllament i la sectorització dels espais per fer segures les visites i readmetre usuaris. La Generalitat ha catalogat aquestes residències com a verdes, davant de les vermelles (que encara no tenen un control adequat de la infecció), i les taronges, que es troben en una situació intermpedia. A la Catalunya Central, actualment n'hi ha 37 de verdes, 49 de taronges i 5 de vermelles, mentre que n'hi ha 8 que encara estan en estudi.

Protocols estrictes

A la residència de gent gran Sant Víctor d'Artés, amb capacitat per a 54 residents i 15 de centre de dia, no hi ha hagut cap infectat per Covid-19. Veient aquesta situació, «és important poder anar desconfinant les residències però amb molta prudència», apunta el seu director, Josep Maria Macià, i actuar amb l'absoluta certesa que residents i familiars són negatius de Covid. Diu que s'ha de ser estricte amb els protocols marcats per garantir el màxim la seguretat i evitar riscos, i per això el centre ja prepara les pautes que marcaran el règim de visites a mesura que es vagi avançant en les fases de desconfinament. De moment, se'n poden rebre per casos d'acompanyament a la fase final de la vida del resident, i ja n'hi ha hagut una, però encara no se'n poden fer de forma més generalitzada. Seran visites d'un màxim de dues persones, si és possible fora de les habitacions, i es protegirà el familiar amb una granota, guants, mascareta i possiblement es ruixarà la roba amb un esprai polvoritzador.

Macià apunta a la necessitat d'extremar també les precaucions quan es pugui obrir el centre de dia. «És important poder anar repetint els tests periòdicament, i assegurar que els usuaris fan bondat: que qui entra i surt no vagi enlloc més que a casa» per no córrer riscos de contagi. Això també implica «un compromís social de les famílies que vinguin», diu Macià, combinat «amb un bon protocol a les residències» que garanteixi que s'actua amb la màxima prudència i seguretat «perquè un sol infectat un dia pot suposar una gran afectació l'endemà».

Igualment, apunta que els centres de dia més grans, com el d'Artés, no ho tindran tan complicat perquè «disposem d'espai, i en canvi en els més petits hi haurà una convivència més junta i caldrà el màxim compromís a l'hora de respectar les distàncies».

Trobades en zones específiques

Els protocols d'actuació també s'estan començant a preparar a la residència l'Onada de Sant Fruitós, on es preveuen reservar zones concretes per a les visites, que en principi seran d'un sol familiar i d'un màxim de 30 minuts, explica el director en funcions del centre, Arnald Pannocchia. I com que no es pot fer un test PCR a cada familiar, Pannocchia considera «important» poder proporcionar-los els EPI necessaris per evitar contagis.

Pannocchia troba necessari poder començar a desconfinar les residències «perquè les famílies fa més de dos mesos que no poden venir a veure els avis», i diu que els mateixos avis «també ho necessiten», però tanmateix «s'ha de fer amb una periodificació i amb la màxima pridència».

A Sant Fruitós també hi ha un centre de dia, i també és del parer que les mesures han de ser «extremes» per evitar contagis, distingint molt bé entre els espais autònoms i els integrats i assegurant de no barrejar la gent que ve de fora amb els residents.

Visites sí, activitats encara no

La necessitat de retornar els avis de les residències a una certa situació de normalitat també la posa de manifest la directora de la residència Bell Repòs de Súria, Montserrat Ros. «S'han de començar a aplicar mesures de cara a un desconfinament també de les residències», apunta Ros, «però marcant una agenda, uns horaris i unes visites programades perquè ens fa molt respecte la manera com pugui entrar la gent», i per això diu que «cal assegurar el màxim que els familiars que vinguin no estan contagiats».

«L'imprescindible és no fer bar-reges entre usuaris», sosté Ros, i el que veu més complicat és «poder tornar a fer activitats tots els avis junts», una qüestió que es podria allargar fins al descobriment d'una vacuna.

Per la seva banda, la directora de la residència de gent gran de Sallent, Maria Rosa Igual, també demana «molta cautela» en la desescalada i en l'obertura més o menys generalitzada de visites de familiars, que veuria factible de cara a l'1 de juny, quan previsiblement la Catalunya Central entrarà a la fase 2. Això sí, «amb cita prèvia i en espais específics que haurem d'anar desinfectant». Diu que això és «controlable perquè pot estar ben organitzat» i en canvi, més que en les visites, on veu més dificultats és en la mobilitat dels residents autònoms en el moment que puguin entrar i sortir de la residència: «Caldrà establir uns horaris i potser una persona a l'entrada que supervisi que ho han fet correctament», apunta Igual.

La residència de Sallent, actualment amb 53 usuaris, també té centre de dia, «que serà l'últim que obrirem perquè és més difícil de controlar», diu Igual, que encara està estudiant amb la resta de l'equip quines mesures s'hauran d'adoptar amb els usuaris que vagin entrant i sortint. De tota manera, considera que «s'han de donar com a mínim 15 dies de marge» entre la desescalada de les residències i la dels centres de dia i assegurar que no hi ha cap risc de possibles rebrots.