El departament d'Educació de la Generalitat considera que el retorn de l'activitat a les escoles després de l'aturada per la pandèmia de la Covid-19 s'ha produít tal com estava previst, tenint en compte que la zona de Barcelona i el seu entorn metropolità encara no es troba en fase dos i que aquest dilluns, segona Pasqua, era festiu a 150 municipis del principat. Les dades de la consellera indiquen que a la Catalunya Central, entre dilluns i dimarts obriran els 316 centres del territori. En total, 166 escoles públiques i 62 concertades, 14 ZER -Zona Escolar Rural-, 52 instituts, 5 instituts escola, 5 llars d'infants, 8 Centres de Formació d'Adults, i 4 Escoles Oficials d'Idiomes. I pel que fa a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, cal destacar que un centre no ha obert per manca d'alumnat (L'Espluga de Serra). La resta de centres, 42 escoles, 10 instituts, 2 centres concertats, 1 escola oficial d'idiomes i un centre de formació d'adults, ho fan amb la normalitat de la situació que hi ha en aquests moments en que ja s'ha anunciat que no es tracta de fer docència a les aules.

Un total del 40% d'escoles i instituts públics i un 25% dels centres concertats han tornat a l'activitat a Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran, Girona, Catalunya Central, i Garraf i part de l'Alt Penedès a Barcelona Comarques, seguint amb el pla d'obertura dels centres educatius de Catalunya per a finals del curs actual previst pel Departament d'Educació. Cal tenir en compte que avui és dia festiu a més de 150 municipis de Catalunya i que els centres educatius d'aquests municipis obriran demà.

El curs 2019-2020, que acaba el 19 de juny, continua de manera telemàtica pel que fa a les classes lectives. El departament ha recordat que en aquesta fase 2, el retorn a l'escoal és sempre de caràcter voluntari per part de l'alumnat. Educació infantil s'ha obert per atendre les necessitats de conciliació de la vida familiar i laboral, i, educació primària, per donar suport als alumnes de 6è de primària en la finalització d'etapa i tancar l'acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. Pel que fa a l'ESO i als ensenyaments postobligatoris, el retorn és pels alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d'ESO, proves lliures d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d'ERE) o han de superar proves d'accés (PAU, CF, ERE).

A part de les dues regions abans comentades, a la regió de Tarragona han obert 270 centres públics, 41 concertats i 17 privats. Dos Centres de Formació d'Adults no han obert avui però ho faran al llarg de la setmana. Pel que fa a Terres de l'Ebre entre aquest dilluns i dimarts reobren les aules de tots els centres públics, un total de 130 escoles, 20 instituts i 4 instituts escola. També han obert tots els centres concertats. A la zona de Girona, no han obert l'Esculapi de l'Escala per una avaria a les canonades de subministrament municipals, l'institut de Sils perquè estan finalitzant unes obres urgents i l'escola de Bàscara. La resta de centres, han obert o obiriran dimarts. En total a comarques gironines hi ha 5 llars d'infants de la Generalitat, 250 escoles i ZER, 41 centres concertats, 75 instituts i 9 escoles privades. Del que es considera regió de Barcelona en queden excloses les comarques del Garraf i Alt Penedès (Barcelona està en fase 1 i aquestes dues comarques, en fase 2), exceptuant Gelida i Sant Llorenç d'Hortons que pertanyen a la regió sanitària Metropolitana Sud i estan en fase 1. En aquestes comarques, obren 86 centres d'aquests territoris que estan en fase 2. En total, 58 escoles, 2 ZER -Zona Escolar Rural-, 20 instituts, 2 instituts escola, 2 llars d'infants del Departament d'Educació, 1 Centre de Formació d'Adults, i 1 Escola Oficial d'Idiomes.

Criteris d'assistència, distanciament físic i higiene

Educació ha explicat que estableix en aquesta obertura de centres durant la Fase 2 els criteris en matèria de seguretat indicats PROCICAT. Per assistir al centre cal per part d'alumnat i personal l'absència de simptomatologia compatible amb la covid-19; que no convisquin o tinguin contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors; i que duguin el calendari vacunal al dia. D'altra banda, en el cas del personal docent i no docent del centre educatiu, no hi poden assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus -és a dir, tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques-.

Es requereix el rentat de mans en alumnat i professorat durant l'estada al centre, l'existència de diversos punts de rentat de mans, i en punts estratègics (menjador, accessos al centre i als patis, passadissos...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica. Pel que fa a l'ús de mascaretes, la recomanació és que l'alumnat hagi d'assistir al centre amb mascareta, però se la podrà treure quan es puguin complir les mesures de distanciament. Sí que es recomana per al personal docent i no docent, si no es pot garantir la distància de seguretat.