Les carreteres de casa nostra van recuperant setmana rere setmana els nivells de trànsit, però les dades també posen de manifest que encara s'és lluny de la plena normalitat, en aquest àmbit.

Aquesta doble apreciació la posen de manifest les xifres que facilita el Servei Català de Trànsit, en què en el cas de la xarxa viària de casa nostra té dos punts de referència que es controlen. En concret, la C-16 al seu pas pel túnel del Cadí, i l'eix Transversal (C-25) al tram entre Manresa i Vic.

Amb dades de dijous passat (4 de juny), el túnel que connecta el Berguedà i la CerdanyaSi s'agafa com a referència l'últim dijous de plena normalitat, el 12 de març (abans que es decretés l'estat d'alarma), encara ara hi ha un descens de la circulació en aquest punt del 61%, ja que aquell dia el trànsit registrat va ser de 5.318 vehicles. Ara bé, que hi ha una progressiva i sensible recuperació es constata per dues dades.

D'una banda, perquè en aquest punt, el descens havia arribat a situar-se al voltant del 90% en els dies de màxim confinament (per Setmana Santa i l'anterior), quan només es permetien desplaçaments per a serveis essencials.

De l'altra, perquè si el que s'agafa com a referència és el dijous posterior a Setmana Santa, quan es va obrir la circulació a altres feines no essencials, l'augment de trànsit al túnel del Cadí que hi ha hagut aquesta setmana és del 120%.

En el cas de l'eix Transversal (en tots els casos se sumen els dos sentits de la marxa). En nombres relatius, això suposa un descens del 26% en relació amb la setmana prèvia a la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, al que seria la normalitat. Les xifres habituals d'aquesta car-retera en aquest recorregut concret se situen en gairebé 25.000 vehicles diaris.

Tanmateix, i tal com s'especificava anteriorment en el cas de la C-16 al túnel del Cadí, cal tenir present que en aquest tram la reducció va arribar a ser de gairebé el 80% en el punt àlgid del confinament.

Si el que agafem novament com a referència és la primera setmana que podríem considerar de progressiva represa de l'activitat (la posterior a la de la Setmana Santa), veiem que aquells dies la circulació en aquest tram va ser de 10.385 vehicles.

Per tant, aquesta setmana que ara tanquem, en relació amb set setmanes enrere, s'ha registrat un augment del 75%.

Tot i que el Servei Català de Trànsit no té aquests registres, aquest augment progressiu és especialment notori també per als seus usuaris habituals en carreteres com ara la C-55especialment en el tram sud (Manresa-Abrera), que en alguns punts té una circulació en situació de normalitat qiue se situa a l'entorn dels 30.000 vehicles cada dia de mitjana, i que en les dues setmanes de màxim confinament (del 30 de març al 13 d'abril) va quedar pràcticament deserta.