Castellterçol ha iniciat les obres per integrar el parc del Bosc de Can Sedó al recinte del que actualment és l'escola de primària, de manera que es guanyi com a espai de pati del centre. La rellevància d'aquesta actuació és que, en realitat, suposa un primer pas per a la construcció del que ha de ser l'edifici definitiu de l'institut-escola d'aquest municipi del Moianès. Un equipament en el projecte del qual el conseller d'Educació, Josep Bargalló, es va comprometre en una visita que va fer a la comarca a principi de març a començar a treballar-hi aquest any.

L'institut escola de Castellterçol és un sol centre, però actualment està dividit en dos espais distants.

De fet, el que es preveu fer a Castellterçol no serà un edifici completament nou, sinó una ampliació molt significativa del que històricament ha estat el de l'escola pública de primària Ramona Calvet (que continua fent aquesta funció), de manera que s'hi puguin traslladar també els cursos de secundària i formin realment una unitat.

Actualment, els alumnes de primer a quart d'ESO (no s'hi fa batxillerat) d'aquest centre cursen els seus estudis en uns barracons que hi ha situats en un terreny municipal, distant de l'edifici de l'escola.

El que encara està obert és com es farà aquesta ampliació. El que es plantejava inicialment, i és una opció que es manté sobre la taula, és guanyar espai en alçada, amb la construcció d'un tercer pis. Però també es valora la possibilitat d'alçar el nou espai com a edifici annex a l'actual de l'escola.

Atès que, sigui quin sigui el model pel qual s'acabi optant, la construcció d'aquest edifici definitiu suposarà una pèrdua d'espai exterior (sobretot si s'opta per la segona via) i un increment substancial del nombre d'alumnes (quan tant els de primària com els de secundària es concentrin en el mateix edifici), ara s'han iniciat aquests treballs per guanyar pati per al centre integrant-hi el parc del Bosc de Can Sedó.

Les obres iniciades inclouen construir les connexions entre el recinte de l'escola i el del parc, que passarà a tenir una doble funcionalitat, com a pati i com a espai públic.

Pel que fa a la construcció del que ha de ser l'edifici definitiu de l'institut escola de Castellterçol, la darrera previsió del departament era que el projecte es comenci a treballar al llarg d'aquest any, de manera que, comptant amb tot el procediment d'adjudicació, les obres podrien iniciar-se com a molt aviat al llarg de l'any que ve, tot i que no hi ha un calendari concret.

Aquest curs el centre ha tingut una matrícula de 323 alumnes, 200 corresponents a l'escola i 123 a l'institut.