L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat les bases d'una línia d'ajuts extraordinaris per a treballadors autònoms o persones jurídiques amb local comercial o industrial al municipi de Santpedor que s'hagin vist afectades per l'actual situació de crisi sanitària derivada de la pandèmia de la covid19, i que hagin hagut de cessar temporalment la seva activitat. El dictamen, aprovat en el darrer ple, estableix com s'han de sol·licitar aquests ajuts que, segons va destacar el regidor d'Hisenda, Josep Illa, han de contribuir a «reactivar el teixit comercial i industrial del municipi, i a preservar llocs de treball».

Hi haurà dos blocs de subvencions: les de menor quantitat, amb dotacions previstes entre 400 i 700 euros per a beneficiaris que assoleixin entre 30 i 50 punts; i entre 1.000 i 1.200 euros d'ajudes de més quantitat per als qui assoleixin més de 50 punts.

La voluntat de l'equip de govern és que la resolució de peticions sigui àgil i el pagament a les persones beneficiàries es faci en un màxim de quinze dies des de la resolució.