El Parc Natural de Montserrat està recuperant un dels territoris propis del falcó pelegrí que l'any passat s'havia perdut. Així ho constata l'últim cens de seguiment de rapinyaires rupícoles en aquest indret, elaborat aquest mes de juny pel Cos d'Agents Rurals, en col·laboració amb personal del parc natural.

Així doncs, aquest any són 8 els territoris amb parelles d'aquesta espècie dins del parc natural, un més que el 2019. Pel que fa a l'envol de polls, de les 8 parelles adultes identificades, s'ha pogut verificar que 3 han tirat endavant un total de 6 polls. De les 5 parelles restants, 2 més van tenir comportament clar d'iniciar la posta, però no van tirar endavant polls, 2 més no van arribar a fer posta, i l'altra va fracassar després que la femella desaparegués del territori, sense saber-ne els motius, a començament de la temporada reproductora.

Tot i les limitacions vinculades a la pandèmia de la covid-19, que poden haver condicionat els resultats finals del seguiment d'enguany, s'ha pogut confirmar la presència de l'espècie per tot el massís, tant a sectors del vessant sud de la muntanya com també a la cara nord, amb una repartició pràcticament equivalent de 4 parelles per vessant.

Una parella d'àliga cuabarrada

El seguiment que s'ha conclòs ara, també ha permès localitzar una parella d'àliga cuabarrada (Aquila fasciata) al Parc Natural de Montserrat, com en els anys anteriors. Tot i constatar un comportament clarament reproductor, amb còpules i arranjament de nius, la parella no va arribar a fer posta. Aquest any s'ha confirmat que hi ha hagut un relleu en el mascle d'aquesta parella, amb la presència d'un individu nou que ha substituït l'anterior, que era un animal ja força vell i que feia molts anys que estava instal·lat en aquest territori montserratí.

Finalment, pel que fa a l'aufrany (Neophron percnopterus), és el segon any consecutiu en què no es detecta la presència d'aquesta espècie al massís, després d'uns anys seguits de la presència d'una parella i de reproducció confirmada.