L'Ajuntament d'Artés repetirà una de les mesures previstes en el pla de xoc que ha posat en marxa des de fa un parell d'anys per revertir les xifres d'habitatges buits i, alhora, facilitar l'assentament de població.

El consistori pagarà durant un període màxim d'un any fins a la meitat del lloguer a joves que visquin en un pis o casa del poble. L'import que subvencionarà serà d'un màxim de 250 euros, però sempre equivaldrà al 50% del total del lloguer de l'habitatge, ja que una de les condicions que es posa per poder-hi accedir és que aquest no superi els 500 euros de cost mensual.

El consistori artesenc (governat per ERC i la CUP) ha fet públiques les bases d'aquesta convocatòria, que està oberta a persones majors de 18 anys fins a menors de 36 que ja estiguin emancipades amb un contracte de lloguer, o que, gràcies a la subvenció, iniciïn un contracte d'aquestes característiques per primera vegada. Per accedir a l'ajut haurà de fer com a mínim un any que estan empadronades al municipi.

Alguns dels criteris que es tindran en compte de cara a prioritzar la concessió seran, per exemple, els ingressos de les persones sol·licitants, si hi ha emancipació o ja s'està emancipat, si s'ha perdut l'habitatge com a conseqüència de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament o si hi ha una correcta relació entre les condicions de l'habitatge i les necessitats del nucli familiar. Els qui vulguin optar-hi han d'acreditar tenir uns ingressos suficients per fer front a la resta del preu de lloguer i estar al corrent del pagament si quan el demanen ja disposen del contracte. En el cas de nuclis familiars, cap dels membres podrà tenir més de 35 anys. El període per sol·licitar els ajuts està obert fins a l'11 de juliol.

Aquest pla de subvenció del lloguer s'emmarca en el Pla d'Actuació Municipal d'Habitatge i a l'Oficina Local d'Habitatge, que l'Ajuntament va engegar el 2018. I és que, segons un estudi de què el consistori disposava en aquell moment, el 17% dels immobles d'Artés estaven sense ocupar i, per aquest motiu, un dels principals objectius és la mobilització d'aquests pisos buits.

Amb l'Oficina d'Habitatge Municipal es promou la gestió de la rehabilitació d'edificis, donar sortida al parc de pisos buits i evitar la degradació del poble vell, on es concentren la majoria d'immobles sense ocupar.