L'Ajuntament de Cardona obrirà a un nou ventall de potencials usuaris els habitatges compartits municipals que ara fa un any es van posar en servei al carrer Escasany (en ple nucli antic), que inicialment estaven pensats exclusivament per a gent gran, especialment la que viu sola. Tot i que aquest perfil continuarà sent el prioritari, ara s'obre a nous segments de població, tant pel fet que s'han detectat noves necessitats com perquè el nombre de pisos disponibles no ha quedat inicialment cobert.

En el darrer ple municipal (el primer que se celebrava de manera presencial després de gairebé cinc mesos) es va aprovar per unanimitat la modificació del reglament que regula l'accés i ús d'aquests allotjaments. Dels actuals 11 habitatges disponibles, un es destina a allotjament d'urgència social i dels deu restants tan sols n'hi ha quatre d'ocupats, segons dades facilitades pel consistori cardoní. Fins ara, l'únic col·lectiu al qual s'adreçaven aquests allotjaments eren les persones majors de 65 anys i amb una renda inferior a 2,5 vegades l'IPREM.

Ara, però, i després d'analitzar les necessitats existents al municipi, el consistori ha considerat necessari impulsar una ampliació del dret d'ús d'aquests pisos a altres col·lectius. En concret, s'obre a persones menors de 35 anys; dones víctimes de violència de gènere; famílies monoparentals amb fills; afectats per situacions catastròfiques o persones divorciades i al corrent de pagament de pensions alimentàries i compensatòries. Tanmateix, els col·lectius de persones grans, continua sent prioritari.

Es tracta d'un edifici situat al carrer Escasany, en ple centre històric, que disposa d'un total d'onze allotjaments, d'entre 19 i 29 m2, on cada usuari pot disposar de cuina, bany, llit, armari, sofà, taula i cadires.

La particularitat d'aquest projecte és que, a banda de l'allotjament privat amb els espais i equipaments mínims imprescindibles, els residents tenen al seu abast al mateix edifici un seguit de zones compartides, inclosa una sala d'estar a la planta superior, equipada amb cuina, on poden tenir un espai de relació. També, com a serveis comunitaris, disposaran de trasters i bugaderia.

Un element clau per a l'autonomia dels residents, pensant específicament en la gent gran, és que disposen de serveis assistencials de control de salut, higiene personal, petites cures i control de medicació.

L'objectiu essencial que perseguia el projecte era que persones grans del poble puguin continuar mantenint una vida autònoma, però acompanyada, i que puguin continuar fent vida allà on han viscut sempre. Alhora, que l'espai fos el resultat d'una rehabilitació integral d'un edifici del barri antic, suposava una contribució a la recuperació d'aquest centre històric.

Els preus de lloguer que oscil·larà entre els 113 i els 177 euros mensuals, en funció dels metres quadrats de cada allotjament, i els usuaris s'han de fer càrrec de les factures de subministraments bàsics.

En aquest mateix ple, el primer que se celebrava de manera presencial des de la declaració de l'estat d'alarma, es van aprovar per unanimitat dues modificacions de crèdit per tal de destinar part del superàvit pressupostari del 2019 als ajuts a l'habitatge i subministraments, mesures incloses al pla de xoc per pal·liar els efectes de la covid-19 entre la població. També es va aprovar la reducció del 50% del total de la taxa de ter-rasses per a bars i establiments.