Amb mascareta, distància i el públic al carrer o a casa, l'Ajuntament de Santpedor ha celebrat aquest dimarts el darrer ple abans de la parada d'estiu a la Capella de Sant Andreu. Era el primer que es feia presencial des del passat mes de març i va servir per acomiadar el regidor del grup socialista Ferran Tarazona que deixa l'acta de regidor per motius professionals. El seu lloc l'ocuparà a partir de setembre Yasmina Font.

El ple va aprovar dues modificacions de crèdit relacionades amb la covid-19. Les modificacions de crèdit permeten destinar més de 20.000 euros a la compra i distribució de material per a la prevenció del contagi i 200.000 euros a la convocatòria d'ajudes extraordinàries que hi ha en aquests moments en marxa a Santpedor. La primera modificació es fa a càrrec del romanent del líquid de tresoreria de l'exercici del 2019 i la segona modificació del Fons de Contingència.

Precisament la convocatòria per presentar sol·licituds d'ajudes extraordinàries per a persones autònomes i societats amb seu a Santpedor es tanca aquest divendres.

El ple també va servir per aprovar l'adjudicació del contracte de gestió de l'escola bressol Els Gallarets a la Fundació Pere Tarrés per una durada de dos anys prorrogables per dos més amb inici el proper dia 1 de setembre, després de celebrar-se un concurs públic.

De l'àrea econòmica es va donar llum verd el pla econòmic financer, així com l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària pel servei públic de subministrament d'aigua potable que es realitzi en l'àmbit territorial del municipi de Santpedor; la pròrroga per al 2020 del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials bàsics i polítiques d'igualtat 2016-2019.

També es va aprovar una pròrroga del conveni de col·laboració pel servei de residència assistida per al 2021 i d'una segona pròrroga del contracte de serveis de gestió i manteniment de les instal·lacions esportives ubicades a la zona esportiva municipal i de consergeria en altres equipaments municipals de Santpedor. Finalment es va acordar que les festes locals de Santpedor per al 2021 seran dilluns 14 de juny (Festa Major) i dilluns 26 de juliol (Santa Anna).