El PSC al Bages, Berguedà i Solsonès ha expressat el seu desacord amb les instruccions del departament d'Ensenyament per al proper curs. Els socialistes consideren que les darreres instruccions suposarien un increment notable de les despeses en personal dels ajuntaments, dedicades als centres escolars, cas de que no siguin, degudament compensades.

Recorden que els ajuntaments, es fan càrrec de les tasques de neteja i consergeria , dels centres escolars, en períodes normals. "Ara, però, l'excepcionalitat dels temps que vivim, obliguen a modificar , de forma notable, els serveis habituals, incrementant-los fins extrems , financerament insostenibles, si es volen carregar sobre les espatlles dels ajuntaments", afirmen.

El PSC exposa que la conselleria envia instruccions "demanant l'ús de totes les portes exteriors que puguin tenir els centres educatius de manera que les entrades i sortides es facin amb la màxima rapidesa i distanciament possibles, deixant clar que han de ser persones adultes, les que es facin càrrec de les portes corresponents. Si , per aquesta causa, s'han de contractar més conserges, que es faci, a compte de cada ajuntament afectat".

Hi afegeixen que passa el mateix "demanant neteges constants dels lavabos, panys, menjador i altres espais comuns, al llarg de cada jornada escolar. Aquest notable increment d'efectius, els carrega sobre els ajuntaments".

El Partit dels Socialistes de Catalunya a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, mostra el seu "cansament i el total desacord, en unes maneres de fer i actuar, més pròpies del "ordeno i mando" que d'una administració dialogant, a la recerca d'un compromís entre administracions".

Subratllen que les competències en matèria d'ensenyament son de la Generalitat i "els ajuntaments participen i ajuden en matèria de manteniment i serveis bàsics, dels centres escolars, però qualsevol modificació en el règim establert, ha de ser negociat i pactat entre les parts.

Si la Generalitat imposa una modificació substancial dels serveis habituals, ha de compensar els ajuntaments, pels costos extraordinaris que suposa".

El PSC exigeix mesures compensatòries a tots els ajuntaments que hagin d'incrementar els seus serveis. "No volem repetir experiències habituals, en que ells donen les ordres, imposen les condicions, i els ajuntaments, son simples comparses, pagadors dels costos afegits. Estem en desacord, en el fons i les formes. Si s'han d'incrementar serveis, s'han de compensar, oimés si la Generalitat rebrà importants ingressos, procedents del Govern Central", hi afegeixen.