El consum energètic dels equipaments municipals al Bages coincidint amb els primers mesos de la pandèmia va registrar un descens important. Durant el mes d'abril el consum es va reduir el 23,6% i al març va ser del 16,3%. Així ho indica un estudi de l'Agència de l'Energia del Bages del Consell Comarcal que ha analitzat els consum dels equipaments municipals durant els primers mesos de pandèmia en què l'estalvi econòmic global en la factura energètica supera els 157.000 euros per als 24 ajuntaments adherits.

Amb aquest estalvi aconseguit, l'Agència de l'Energia del Bages planteja diferents propostes d'inversió als ajuntaments en matèria d'energies renovables com són potenciar les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l'autoconsum dels principals equipaments municipals (escoles, llars d'infants, biblioteques, etc), la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o la substitució de l'enllumenat públic amb tecnologia LED, entre altres.