Les Cambres de Comerç de Ter-rassa, Sabadell i Manresa s'han reunit amb la patronal Cecot i la plataforma FEMVallès per tractar les infraestructures i connexions entre el Bages i el Vallès. La reunió va tenir la presència dels presidents de cada entitat així com de directius i tècnics.

La trobada va coincidir amb la recent reunió entre l'alcaldessa de Sabadell i l'alcalde de Terrassa, de la qual n'ha sorgit un consens sobre algunes infraestructures territorials. Les cambres valoren positivament aquest coordinació però demanen que es consulti a les entitats socioeconòmiques de la comarca.

En la reunió es va presentar un estudi sobre el conjunt d'infraestructures de comunicació i els dèficits en l'estoc de capital d'infraestructures a Catalunya i en comparació a altres Comunitats Autònomes i regions europees. Les entitats van elaborar un programa de treball per concretar en les pròximes setmanes una proposta consensuada i integral sobre les infraestructures necessàries per les actuals i futures necessitats en mobilitat i sostenibilitat.