L'Ajuntament de Súria ha portat a terme diferents accions encaminades a la millora en la recollida selectiva, amb la instal·lació de 68 contenidors nous de rebuig en substitució dels anteriors, que ja estaven força deteriorats.

La renovació d'aquest equipament s'afegeix al recent canvi dels contenidors de residus orgànics domèstics, la instal·lació de dues minideixalleries fixes en el centre de la vila i l'augment de la periodicitat de recollida de voluminosos i residus de poda vegetal.

Els nous contenidors de rebuig disposen de pedal per tal de facilitar l'obertura de la tapa sense necessitat de contacte físic amb les mans de les persones usuàries. Aquesta renovació ha estat impulsada per l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, dins de les previsions del nou contracte dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus.

D'altra banda, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha realitzat una neteja a fons dels contenidors d'envasos i de paper i cartró, a instàncies de l'Ajuntament. L'Ajuntament i la Mancomunitat també han portat a terme una recollida extraordinària de voluminosos abandonats a diferents indrets de la vila, en constatar la persistència d'aquesta pràctica incívica, tot i l'increment de la periodicitat de la recollida porta a porta d'aquests objectes.