Cardona ja té el primer llum verd urbanístic per poder tirar endavant el projecte d'un nou polígon industrial, que ha esdevingut una urgència ja que l'actual està pràcticament exhaurit. Comissió territorial d'urbanisme de la Catalunya Central ha emès un primer informe favorable sobre la modificació del planejament municipal per delimitar el nou sector.

Fruit d'un conveni signat entre l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl (Incasòl), es proposa delimitar el sector anomenat La Cort II, amb una superfície de 24,5 hectàrees, que donaria continuïtat al sector industrial La Cort, ja desenvolupat i pràcticament sense sòl lliure. El nou sector se situaria a la banda nord de la carretera C-55, just davant de La Cort, en uns terrenys força planers.

L'acord amb l'Incasòl el va aprovar el ple municipal de Cardona el passat mes de febrer i estipula que l'administració actuant —la que desenvoluparà el polígon— serà l'empresa pública de la Generalitat, mentre que l'Ajuntament era l'encarregat de redactar la modificació del POUM necessària per tal d'efectuar la nova delimitació, que és el tràmit que ara Urbanisme ha aprovat.

El document preveu el desenvolupament urbanístic d'un total de 216.374 metres quadrats, 79.117 dels quals corresponen a una primera fase d'execució que ja permetrà donar resposta a la demanda existent de sòl industrial d'empreses consolidades a Cardona, així com facilitar la captació de nova inversió d'activitat empresarial i industrial. Segons el calendari previst en aquell moment, la tramitació i execució de la primera fase del polígon estarà llesta al llarg del 2022. La resta de metres quadrats (137.257) es desenvoluparan en una segona fase.

Es tracta d'una de les prioritats de l'Ajuntament cardoní, ja que l'actual polígon La Cort, situat a l'entrada sud del municipi, es considera pràcticament exhaurit i hi ha diverses empreses que hi estan implantades i que volen créixer, però que allà on són no poden fer-ho.

El futur polígon La Cort II es va incloure en el nou Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal com a sòl industrial no delimitat, una figura que el que fa és establir la reserva del terreny per a l'ús estipulat, però que no es pot desenvolupar fins que el que hi ha actiu no es considera esgotat, com ja és el cas del de Cardona.

Així, la Comissió d'urbanisme ha emès un primer informe favorable a la proposta, valorant la seva ubicació, en terrenys planers en continuïtat amb el sòl industrial existent i amb bona connexió a la xarxa viària, i la seva contribució a l'impuls de l'activitat econòmica a Cardona.