Montserrat havia experimentat els darrers quatre anys complets un salt notable en el nombre de turistes, que l'havien consolidat plenament durant aquest període per damunt d'una xifra de referència com són els 2,5 milions de visitants i que, de fet, es van traduir en tres rècords gairebé consecutius.

Una tendència, però, que la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia del coronavirus i per l'impacte l'activitat turística ja es pot dir que quedarà tallada de soca-rel aquest 2020, malgrat encara restin més de quatre mesos per tancar aquest l'any.

El que reflecteixen les xifres històriques és que, sobretot des del 2013, el santuari va registrar un creixement gairebé constant i molt accentuat. Fins al punt que, com a dada més significativa, des del 2016 fins al 2019 es van encadenar quatre anys consecutius en què es va superar amb claredat una barrera que sempre s'havia situat en l'imaginari montserratí com un llindar de màxims: els 2,5 milions de turistes.

Des del 2002, el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha usat un sistema de comptabilització homogeni pel que fa a l'accés per carretera (té tots els registres de cotxes, autocars i motos que entren al pàrquing i els aplica un coeficient mitjà d'ocupació) i recull les xifres d'usuaris del cremallera i l'aeri. Aquest mètode permet tenir cada any un registre de visitants molt fiable i comparable.

I el que mostren aquestes dades dels últims 18 anys és una progressió a l'alça molt marcada des del 2012, i que esclata el 2016, que és la primera vegada que supera la xifra abans esmentada dels 2,5 milions de visitants anuals. De fet, el 2018 hi va haver un lleuger retrocés respecte de l'any anterior, però, tot i així, la xifra que va assolir aquell any (2.597.160) suposava la segona millor en aquestes gairebé dues dècades de registres homologables, només superada en aquell moment per l'any precedent (2017). Fins que l'any passat es va establir un nou rècord amb els 2,7 milions de visitants que el santuari va rebre. Una bar-rera (la dels 2,7) que s'ha superat dos cops en els últims tres anys.

Que aquestes xifres mostraven un creixement més que significatiu es posa de manifest amb el context que ofereix l'evolució d'aquests mateixos 18 anys. Com es pot veure en la gràfica que il·lustra aquesta pàgina, entre el 2002 i el 2010 Montserrat tot just superava cada any la xifra dels 2 milions, prou elevada però molt per sota de les actuals. Fins i tot hi va haver dos anys 2003 i 2009, que es va quedar per sota d'aquest llindar, tot i que en el segon cas cal precisar que hi va haver una incidència externa que hi va tenir molt a veure, com van ser les greus esllavissades que durant setmanes van fer que no es pogués accedir amb normalitat al santuari. Per tant, a partir del 2016 es produeix un creixement de més de mig milió de turistes en relació al 2010. A grans trets, aquest augment els darrers quatre anys es va produir en paral·lel i juntament amb el creixement general del turisme a Catalunya, i del fet que Montserrat ha treballat per captar cada cop més visitant estranger que va a Barcelona o que arriba via creuers. Tanmateix, el tant per cent majoritari de visitants del santuari és català.

Enguany, però, aquesta progressió es veurà profundament trastocada. I és que, tal com ja explicava aquest diari en l'edició del 30 de juliol passat, Montserrat ha perdut durant la primera meitat de l'any prop d'un milió de visitants en relació amb el mateix període del 2019, el que suposa tres quartes parts del volum dels dar-rers anys.

En concret, durant el primer semestre de l'any passat el santuari va rebre un total d'1.315.547 visitants, sumant els registres que té el Patronat, tant dels que hi accedeixen per carretera (amb vehicle privat o autocars organitzats) com els ho fan amb el cremallera o amb l'aeri.

En el mateix període, aquest any hi han passat 367.180 persones. És a dir, 948.367 menys, el que equival a una caiguda del 72%.