L'ICS Catalunya Central continua avançant en la implementació del Programa Ares-AP per donar suport a la presa de decisions clíniques dels professionals d'infermeria en la seva pràctica assistencial diària. Per adequar-se a la nova situació causada per la covid, s'ha promogut la formació a través de videoconferència i s'han format 243 professionals més.

En aquests moments ja hi ha prop de 400 professionals dels equips d'atenció primària i dels CUAP a la Catalunya Central que han rebut aquesta formació, dels quals 172 es corresponen al Servei d'Atenció Primària (SAP) Bages-Berguedà-Solsonès, 105 al SAP Anoia i 94 al SAP Osona.

Els objectius del Programa d'harmonització d'estàndards de prestació de cures a l'atenció primària són: garantir la prestació de cures amb el màxim rigor científic possible, assegurar uns estàndards en la pràctica infermera, vetllar per l'actualització contínua dels professionals i ajudar-los en la presa de decisions, garantint al màxim la seguretat dels pacients, entre d'altres.

Una de les dades significatives dels resultats d'aquest programa és que els professionals d'infermeria registren les visites a la història clínica de la persona atesa per millorar-ne el seguiment i l'atenció.

Des de l'inici de la implantació de l'ARES a la Catalunya Central, ja s'han registrat més de 12.000 plans de cures estàndards i 7.500 seguiments dels motius d'atenció més freqüents. La implementació de l'ARES a la Catalunya Central s'està fent de forma gradual i malgrat la pandèmia no s'ha aturat, amb formació en línia.