L'Ajuntament de Cardona ha donat llum verd al desenvolupament d'un sector residencial al municipi, que permetrà edificar prop d'una trentena d'habitatges i fer una ordenació del sector.

Es tracta de l'àmbit situat entre els carrers de Ramon Folch i Pascual Madoz (per sota del complex de Cal Badia).

El que es va aprovar en el ple va ser la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en aquest àmbit, canvi que permetrà promoure'n la urbanització i crear així un sector incrustat en el nucli urbà amb una superfície total edificable de 5.883 m2 de sostre.

Aquesta modificació facilitarà que, en una primera fase (una part del sector), s'hi puguin construir fins a 28 habitatges nous, a més de zones verdes, un espai comercial i d'aparcament. Aquest pla de millora urbana permetrà, també, habilitar un nou accés de vianants entre el carrer de Ramon Folch i la zona de Pascual Madoz per connectar amb la carretera del Miracle.

El mateix projecte comportarà que el 30% del sostre residencial es destini a habitatges de protecció oficial. El ple municipal va aprovar aquesta modificació amb el suport de tots els grups.

En aquesta mateixa sessió -la segona celebrada de manera presencial adaptant el saló de sessions del consistori a la normativa de seguretat i prevenció que requereix la covid-19- el consistori va aprovar una modificació de crèdit, per valor de 54.000 euros, de la partida pressupostària destinada a la festa major de l'any vigent. Aquesta modificació té com a objectiu complementar el pla de xoc per pal·liar els efectes de la covid-19 i s'organitza en diferents apartats: reactivació del comerç local via vals de compra (5.000 euros); ampliació de la línia de microcrèdits a empreses locals (14.000 euros); el pla local d'atenció a les persones (10.000 euros); i 25.000 euros més destinats al pla de suport als centres educatius, entre els quals s'inclou l'Escola de Música Musicant, per totes les despeses que ha comportat aquest inici de curs.

Entre altres punts de l'ordre del dia, es va aprovar el Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima del municipi, en què l'Ajuntament va manifestar el seu compromís per «vetllar per la sostenibilitat i la reducció del consum energètic».

El grup municipal de Junts per Cardona va aprofitar el torn de precs i preguntes per demanar per la situació del complex Vilar Rural a causa del tancament durant el mes de juliol i agost. En aquest sentit, l'alcalde va remarcar que ell mateix i el regidor de Turisme, Joan Hernàndez, han estat en contacte permanent amb el sector hoteler i de la restauració. El portaveu de Junts, Joan Jané, també va plantejar d'obrir més d'hora l'Oficina de Turisme.

Per part del grup socialista, el seu portaveu, Ferran Verdejo, va preguntar sobre les noves actuacions del camp de futbol davant la possible irregularitat del terreny. L'alcalde va respondre que quan es va fer aquest projecte «ja es preveia que hi hauria petits moviments que caldria anar arranjant dins el propi programa de manteniment del terreny de joc», però que en aquest cas s'ha detectat «un problema d'estancament d'aigua i s'està mirant la seva solució definitiva». «Amb la petita reparació del terreny de joc que s'ha fet al camp aquesta setmana, estarà totalment disponible per iniciar la temporada», va assegurar Ferran Estruch.