Aquest mes de setembre han acabat les obres de millora de les instal·lacions d'abastament d'aigua en alta als municipis de Sallent, Avinyó, Artés i Calders (sistema Bages Llobregat). Els treballs s'han centrat principalment a l'entorn de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP), ubicada a Sallent. L'obra permet reforçar la qualitat del servei millorant aspectes com l'operativitat, la fiabilitat i la seguretat de la xarxa.

El projecte ha fet possible la construcció d'un magatzem de reactius, que permet disposar d'una major reserva de productes de tractament, ha millorat elements com els decantadors i els filtres de l'ETAP, així com el dipòsit d'aigua crua. En paral·lel, s'han construït desguassos a l'ETAP, al dipòsit de Cabrianes i a la xarxa de distribució.

L'actuació ha tingut un cost d'uns 350.000 euros i ha estat possible gràcies al finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i l'aplicació de les tarifes del servei.

El conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, Joan Zapata, explica que «amb aquesta obra acabada encarem dues noves actuacions que milloraran la capacitat de reserva del sistema durant els dos propers anys». Per una banda, es planteja la construcció d'un nou dipòsit de 2.000 metres cúbics a la potabilitzadora i, per l'altra, es farà realitat un nou dipòsit a la zona de la Paloma d'Artés de 2.150 metres cúbics, que connectarà també amb la seva xarxa municipal, dotant de major reserva i pressió al municipi.

El Consell Comarcal del Bages és l'ens responsable del sistema d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat que funciona des de mitjan 2015. A través d'aquest sistema es capta l'aigua de la Sèquia de Manresa, es tracta a la potabilitzadora de Sallent i es condueix a diferents nuclis dels municipis de Sallent, Artés, Avinyó i Calders. El sistema compta, més enllà de la captació i l'estació potabilitzadora, amb un dipòsit d'aigua crua, quatre dipòsits d'aigua tractada, quatre estacions de bombament i 25 quilòmetres de canonades.