El departament de Territori de la Generalitat ha reactivat el projecte per construir un carril bici que ha d'acabar enllaçant Santpedor amb Manresa, resseguint en paral·lel la carretera que connecta tots dos municipis (BV-4501) passant pel parc de l'Agulla.

Aquest recorregut habilitat formava part d'un pla de vies ciclistes urbanes i interurbanes que la Generalitat va anunciar febrer del 2016, que incloïa la licitació de les obres, o dels estudis i projectes d'una desena d'aquests itineraris a tot el país per a potenciar l'ús de la bicicleta a Catalunya com a mitjà de desplaçament.

De fet, el juny d'aquell mateix any, el mateix departament en va anunciar la licitació de la redacció del projecte de la nova via verda de Manresa a Santpedor. Una redacció, però, que va quedar aturada perquè, segons va explicar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l'enginyeria a la que es va adjudicar la redacció va fer fallida.

Ara, però, s'ha reprès l'elaboració del projecte, segons va concretar Calvet. De fet, la rotonda que es construirà davant del centre de jardineria que la Fundació Ampans té a tocar d'aquesta carretera, el projecte del qual va presentar el mateix Calvet el 17 de setembre passat, ja preveu que estigui habilitada en les seves immediacions perquè hi acabi passant el futur carril bici (de fet, serà un punt on el traçat d'aquest vial canviarà de costat).

Quan el departament va anunciar, el juny del 2006, la licitació de la redacció del projecte per a la construcció d'aquesta anomenada via verda (que és el que ara es reactiva) es concretava que el treball «concretarà la configuració del nou vial per a ciclistes i vianants», amb un total de 3,5 quilòmetres de longitud, entre el parc de l'Agulla i el nucli urbà de Santpedor.

També s'avançava que tindria una amplada de tres metres, amb marges de mig metre, segons les condicions de cada tram. La redacció del projecte té un cost superior als 30.000 euros, i quan estigui enllestit s'haurà d'iniciar el procediment per materialitzar-lo.