El Bages disposa d'una nova pàgina web que recull tota l'oferta formativa de la comarca adreçada a la població jove, persones treballadores i persones en situació d'atur. El lloc web formabages.cat és una iniciativa de la Taula de la Formació del Bages que lidera el Consell Comarcal del Bages amb la voluntat de tenir una eina de consulta que aglutini tota l'oferta formativa de territori adreçada a les persones de més de 16 anys.

La pàgina web inclou informació dels estudis universitaris, formació professional, itineraris formatius per a joves, formació ocupacional, formació continua, escoles d'adults, formació d'acollida per a persones estrangeres i formació online. Està adreçada tant a joves que volen continuar estudiant com a persones en situació d'atur, persones en actiu o col·lectius amb necessitats específiques.

Segons la consellera de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés, «disposem d'una eina àgil i actualitzada amb informació de prop de mig miler de propostes formatives del territori orientades sempre a aconseguir millorar l'ocupabilitat i les capacitats professionals de la població activa».

L'espai estarà actualitzat amb les darreres novetats en matèria formativa ja que els centres podran incloure i modificar la seva oferta en tot moment. També funciona com a directori de tots els centres de formació, punts d'informació i altres entitats que donen suport en matèria d'orientació al territori en serveis locals d'ocupació, punts d'informació juvenil, centres de formació professional i altres entitats promotores d'ocupació.

La Taula de Formació del Bages és un òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i com una plataforma estable de treball i de reflexió en la qual participen 35 entitats del territori.