La línia de Renfe de Manresa a Barcelona podria incorporar en els propers anys més parades al Vallès, la qual cosa restaria encara més rapidesa a la ja de per si lenta connexió entre el Bages i l'àrea metropolitana, que supera en escreix l'hora de trajecte.

Segons es recull en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que el Govern de la Generalitat ha aprovat i fet públic aquest 2020, un dels objectius molt madurats és crear un nou espai d'aturada a Terrassa, i un altre a Sabadell, la qual cosa faria que totes dues ciutats passessin a disposar un total de tres estacions de Renfe.

En concret, el document de planificació parla de la previsió de cinc de noves a tot el Vallès, dues de les quals a l'R4 (les altres tres són a l'R8 i a Ferrocarrils). La primera, des del Bages cap a Barcelona, seria la de Terrassa Oest, que, segons el document, quedaria situada «1,3 quilòmetres al nord de l'estació de Terrassa [la més cèntrica] i donaria servei al barri de Can Boada». Segons el pla aprovat, «la Generalitat va engegar el 2018 un estudi previ per al disseny d'aquesta estació que es troba molt avançat».

Si es fes realitat, aquesta seria la primera estació que l'usuari del tren des del Bages cap Barcelona es trobaria en entrar a Terrassa. La ciutat vallesana tenia només una estació fins al març del 2008, que és quan es va inaugurar la segona (Terrassa Est), situada a la sortida de la trama urbana en direcció a l'àrea metropolitana.

Però és que, a més a més, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès també detalla, tot seguit, la previsió de l'estació Sabadell Oest, que quedaria situada «a 1,5 quilòmetres de la de Sabadell Nord, a l'altura del creuament amb la C-58c». També en aquest cas, s'especifica que el Govern de la Generalitat ja va engegar el 2018 la redacció d'un estudi previ per al seu disseny, «que es troba molt avançat».

Precisament, en la reunió que representants de les nostres comarques van mantenir dimecres amb gestors de Renfe i Adif per parlar sobre els plans de futur de la línia, el president del Consorci Viari de la Catalunya Central, David Aaron López, els va expressar la preocupació del territori per la possible posada en marxa de noves estacions «perquè significaran augments en el temps de trajecte que neutralitzaran millores que es puguin fer amb altres mesures previstes».

En aquest sentit, va reclamar que es prioritzin les inversions plantejades a Montcada Bifurcació. Tal com va explicar aquest diari (vegeu edició d'ahir), Renfe va anunciar que recorreria als fons europeus per afrontar inversions per fer més àgil el trajecte en aquesta línia. Inversions que se centrarien en aquest nus viari de Montcada Bifurcació, ja que hi coincideix aquesta línia R4 amb la que ve de la Cerdanya, el Ripollès i Osona (R3).

Aquesta confluència, però, es fa a un mateix nivell, el que comporta esperes i reduccions de velocitat per a les operacions d'incorporació d'una i altra línia, que a partir d'aquest punt en formen una de sola cap a Barcelona.

Les inversions que s'hi han de realitzar han d'anar encaminades, precisament, a fer que aquest enllaç sigui molt més fluid, per exemple amb un nus a doble nivell.

Una vintena d'estacions

David Aaron López reiterava en declaracions a aquest diari que «hem reclamat i insistit que en ordre les actuacions que han de permetre guanyar en fluïdesa han de ser absolutament prioritàries, i no poden passar per darrere de la construcció de noves estacions». I també que les mesures que s'apliquin han de tenir ben present la previsió futura d'aquests nous punts d'aturada.

«El que no pot ser és que tot el que es pugui guanyar en velocitat de circulació per aquesta major fluïdesa en punts crítics com el de Montcada Bifurcació, després ho perdem amb noves parades», ha reblat.

Actualment, entre Manresa i la primera de les estacions d'entrada a Barcelona (Torre del Baró) hi ha un total de 16 punts d'aturada. Fins a la primera de les que es poden considerar centrals, la de la Sagrera, n'hi ha un total de 18. I fins a la de Plaça de Catalunya, que és el principal baixador, hi ha 20 estacions, a les quals es podrien afegir a curt-mitjà termini les dues abans esmentades de Terrassa i Sabadell.

Cal tenir present que cada operació de descàrrega i càrrega de viatgers, amb la corresponent maniobra de frenada i arrencada, comporta una aturada d'una mitjana de temps d'entre 2 i 3 minuts. I també cal recordar que ara els temps de trajecte entre Manresa i Barcelona (Plaça de Catalunya) oscil·len entre 1 hora i 9 minuts, els més directes, i 1 hora i 25 minuts, els que paren a totes les estacions. Temps, per tant, molt lluny de la reivindicació de situar-se clarament per sota de l'hora.