Els estudis universitaris generen al conjunt del territori de Regió7 un moviment de prop de 10.000 alumnes, més de dos terços dels quals es desplacen fora de les seves comarques respectives. Més de la meitat d'aquest volum d'estudiants és al Bages, ja sigui de persones que hi resideixen, o de fora que hi venen a cursar la seva formació. Són xifres del curs passat, que ahir va fer públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.

Segons les dades publicades, el Bages és la comarca que presentava un major equilibri, atès que Manresa és, amb Igualada, una de les dues ciutats de casa nostra que ofereixen estudis universitaris. En el darrer curs, el Bages va tenir un moviment d'un total de 5.440 estudiants. D'aquests, el 48% els cursa a la comarca mateix. Són 2.620, la meitat dels quals (1.290) provenen de fora de la demarcació.

L'altra comarca de casa nostra que té oferta universitària pròpia, l'Anoia, generava un moviment de 2.275 universitaris, dels quals 190 (el 8,3%) cursaven la seva formació a la comarca. D'aquests prop de 200, eren majoria (el 73%) els que hi anaven de fora de la comarca.

A les 5 demarcacions restants de l'àrea d'influència de Regió7 tots els universitaris es desplacen, lògicament, fora dels seus territoris per cursar els seus estudis, ja que no hi ha universitats en aquestes comarques. La que tenia un nombre més elevat d'alumnes fent aquests estudis superiors era el Berguedà, amb un total de 745, seguida del Moianès (375), l' Alt Urgell (365), el Solsonès (300) i la Cerdanya (220).

Al conjunt del país, el 74,4% dels 163.710 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d'ense-nyament universitaris. Al que és pròpiament l'àmbit de la Catalu-nya Central, el percentatge d'alumnes que estudiaven en aquest territori era del 26,9%.