El nivell competencial dels alumnes de 4t d'ESO de la Catalunya Central és superior al de la mitjana catalana. Així ho constaten els resultats de les darreres proves dutes a terme pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, que es van fer el febrer passat entre l'alumnat que aleshores estudiava 4t d'ESO, i que es van fer públics ahir.

En aquestes proves, els alumnes de les comarques centrals van treure igual o millor nota que la mitjana catalana en totes les competències que s'avaluaven tret de matemàtiques, en què van quedar una dècima per sota respecte als 70,2 punts que van obtenir de mitjana a Catalunya.

L'àmbit lingüístic és on els alumnes demostren un millor nivell de competències, tant a la Catalunya Central com en el conjunt del territori, i especialment en llengua castellana, que amb 77,9 punts és la matèria amb més bona puntuació en tots dos casos (i amb la mateixa puntuació). A la Catalunya Central segueixen les competències en llengua francesa (77,5 punts respecte als 75,3 de la mitjana catalana), en llengua anglesa (amb 75,3 punts respecte als 74,7 del conjunt de Catalunya), i en llengua catalana (74,9 punts, 5 dècimes més que la mitjana obtinguda pels alumnes a tot el ter-ritori). Les matemàtiques, amb 70,1 punts (70,2 a Catalunya), i la competència científico-tecnològica, amb 64,1 punts (63, 5 de mitjana catalana), són les matèries amb les puntuacions més baixes, tant a la Catalunya Central com a la mitjana catalana.

De les proves també es desprèn que, en el conjunt de Catalunya, entre el 20% i el 27% dels alumnes se situen en el nivell alt d'assoliment de competències en totes les matèries avaluades, i si bé l'àmbit de la ciència i la tecnologia és el més baix en general, només el 16% dels alumnes no assoleixen aquesta competència segons les recomanacions de la UE.

Les properes, el febrer

El departament d'Educació va donar a conèixer ahir els resultats de les darreres proves, i va anunciar les dates per al curs vinent, que seran el 17 i el 18 de febrer (les de 6è de primària, entre el 4 i el 6 de maig). Són unes proves anuals per analitzar el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'ensenyament obligatori, i l'any passat les van fer prop de 80.000 alumnes de tot Catalunya.