L'Ajuntament d'Artés ha donat llum verd a unes ordenances per a l'any que ve que, entre les mesures destacades, apliquen una rebaixa del 25% de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus per als establiments que van haver de tancar durant el confinament des del març fins al maig. Aquesta rebaixa, s'ha hagut de fer per la taxa del 2021 ja que les taxes que es cobren anualment, no poden ser modificades durant l'any. Aquesta rebaixa puntual, suposarà que l'Ajuntament deixi d'ingressar més de 7.000 euros.

Les noves ordenances, aprovades amb el suport tant de l'equip de govern (ERC-CUP) com de l'oposició incorporen també una bonificació del 50% de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a aquelles iniciatives que reobrin un local buit per a una activitat econòmica.

Aquesta bonificació va lligada i es pot veure complementada amb una altra nova bonificació del 50% de l'ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) aplicada a les remodelacions per adequar aquests locals tancats. Fonts municipals han subratllat que amb aquestes bonificacions «es vol potenciar la recuperació d'aquests locals actualment buits i facilitar l'obertura, si s'escau, de noves iniciatives empresarials».

Per altra banda, s'ha decidit suprimir la bonificació del 50% per tots aquells vehicles de més de 25 anys que s'aplicava en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquest canvi el justifica el consistori perquè considera «que aquests vehicles són menys sostenibles i que, per tant, no s'han de beneficiar d'una bonificació. Alhora, aquest tipus de vehicles suposen actualment una part molt petita del parc automobilístic d'Artés».

Per últim, s'ha incrementat el 0,1 el coeficient de l'IAE (Impost Sobre Activitats Econòmiques), un impost que grava les empreses del municipi que facturen més d'un milió d'euros l'any, i que actualment quedarà en un percentatge mig de la comarca.

Pel que fa a l'IBI, s'introdueix un nou article per tal de poder gravar amb el 50% extra els immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. L'equip de govern argumenta que «l'habitatge és un dret i actualment al municipi hi ha molts immobles desocupats sense justificació».

Aquesta mesura vol ser un mecanisme de pressió perquè aquests es posin a mercat i augmentar així l'oferta de lloguer o compra a Artés. Per fomentar-ho, el consistori reobre també l'oficina d'habitatge municipal amb l'objectiu de facilitar la trobada entre les persones que busquen llogar i les propietàries de pisos.

Fonts municipals han manifestat que el 2020 ha esdevingut «un any molt difícil, amb reduccions d'ingressos evidents i augments de les despeses» a causa de la crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia de la covid-19, i que «sabem que aquesta crisi ha afectat moltes famílies d'Artés, i que possiblement ho seguirà fent en els pròxims mesos. Per aquest motiu s'ha decidit modificar el mínim les taxes i congelar-les pràcticament totes».