L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha retirat un abocament il·legal de fibrociment en un camí públic de Torroella de Baix. Durant els treballs de retirada d'aquest material, també es van fer tasques de neteja de la zona on també hi havia abocaments il·legals d'altres materials com runa o voluminosos.

El fibrociment conté amiant, un producte perjudicial per a la salut de les persones i del medi ambient, i per aquest motiu es va contractar per a la seva retirada una empresa especialitzada que prèviament va haver de presentar un pla de treball davant la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, el consistori alerta que l'abocament d'aquest tipus de material és il·legal, i també recorda que deixar runa o voluminosos a la via pública és una actitud incívica i sancionable i que cal fer ús de la deixalleria municipal. Des del Consorci del Bages per a la gestió de residus s'informa que els particulars poden portar petites quantitats d'amiant a les deixalleries municipals.

A banda, des de l'Agència de Residus de Catalunya s'ha obert una nova convocatòria d'ajuts per a la retirada d'amiant. Aquesta subvenció la pot sol·licitar qualsevol persona propietària d'un edifici afectat i les comunitats de veïns i veïnes.

D'altra banda, el grup municipal de Gent Fent Poble (GfP), a l'oposició, ha fet notar «el procés de desori i d'inactuació municipal» del govern per la retirada d'aquest abocament il·legal, que, segons la formació, havia estat motiu de queixa.