La construcció de la depuradora, la reforma de l'edifici de l'ajuntament, el CAP i l'arxiu municipal, completar la rehabilitació del castell i la creació d'un espai residencial per a la gent gran. Aquests són alguns dels projectes previstos en el pla d'actuació municipal 2020-2023, que ha aprovat l'Ajuntament de Calders i que inclou un total de 30 accions.

En el pla es defineixen grans inversions a realitzar, que en part estan en procés d'execució, però també quines línies de despesa corrent vol potenciar el consistori amb l'objectiu «de cobrir aquelles mancances del dia a dia que s'estan mostrant com a més importants», segons consta al document.

Entre les inversions més elevades que es preveuen fer hi ha la nova estació depuradora, pressupostada en 3 milions d'euros, finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i millores per un valor de 300.000 euros a la xarxa d'aigua en baixa per a la reducció de pèrdues i la recuperació de noves captacions, costejats per l'ACA, la Diputació i l'Ajuntament.

La tercera fase per completar la recuperació del castell de Calders és una altra de les actuacions previstes, que té pendent de confirmar una subvenció de150.000 euros del ministeri de Cultura. També hi ha la reforma de l'edifici de l'Ajuntament, el CAP i l'arxiu municipal, prevista en el PUOSC.

El consistori té sobre la taula per als propers anys la creació d'un espai residencial per a la gent gran. Tot i que no en té determinat el finançament, al qual espera fer front amb una col·laboració públicoprivada, assegura que «les condicions creades a partir de l'epidèmia han marcat com seran els nous centres assistencials i residencials per a la gent gran, el que obliga a un replanteig de la petita residència projectada al Puig».

Projectar un accés alternatiu a la colònia Jorba, juntament amb la Diputació de Barcelona, un projecte de desenvolupament de pisos assistencials i per a joves o desenvolupar un projecte de creació d'un fons documental sobre Nèstor Almendros i potenciació de l'Escola de Cinema del Moianès són altres de les propostes que inclou el pla.

El document també inclou nombroses millores urbanístiques, de seguretat viària i d'estalvi energètic. Entre altres accions, preveu un projecte de remodelació del carrer de Puig Rodors com a model de futures millores urbanístiques a la Guàrdia, millora d'accessos al carrer Moià i a l'escola, la segona fase de millores al parc del Puig i a la zona esportiva i a la piscina de la Guàrdia. També hi ha prevista la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'escola per a autoconsum i la instal·lació d'una caldera de biomassa que proveeixi de calefacció les instal·lacions de l'escola i de la llar d'infants del muncipi.

Segons el govern, el pla d'actuació municipal «és una bona fórmula per gestionar, de forma planificada, les actuacions que es volen dur a terme en el nostre municipi, conscients de les necessitats que aquest municipi té, però també conscients de les limitacions econòmiques que tenim com a ens local».