L'Ajuntament de Sant Vicenç Aquesta setmana han iniciat els treballs d'extracció de canya americana i de restauració del bosc de ribera al tram del marge esquerre del riu Llobregat que queda sota el pont d'accés al poble des de la C-55 i fins a la sortida d'aigües de l'aprofitament de Can Soler. Es tracta d'una actuació que abasta aproximadament 1.000 metres quadrats.

Aquesta intervenció va a càrrec de l'empresa Naturalea, i és fruit del conveni entre l'Ajuntament i l'ACA en el marc del programa de conservació i manteniment de lleres 2018-2019. El cost econòmic per al consistori és de 5.024,48 euros, que es correspon al 20% del pressupost total dels treballs.

La canya americana és una espècie invasiva amb gran poder colonitzador que en cas d'avingudes causa obturacions en infraestructures com ponts i guals i agreuja les conseqüències dels episodis d'inundació. Des de fa uns anys ha anat guanyant molt terreny a les ribes dels rius i torrents per l'ús generalitzat que se'n fa en horts a prop del riu. Aquesta expansió dificulta la conservació i manteniment de l'hàbitat originari propi, el bosc de ribera, format per àlbers, salzes, freixes, sanguinyols i saücs, entre altres espècies, que exerceix diverses funcions beneficioses per a l'ecosistema i també per als humans.

L'Ajuntament santvicentí s'ha presentat a la convocatòria de subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) adreçada als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021. En concret, ha sol·licitat finançament per portar a terme dues actuacions, una al marge esquerre del riu Llobregat i una altra al tram final urbà de la riera de Castellet. El cost total de les dues actuacions és de 78.943,72 euros.