L'Ajuntament de Cardona ha obert a un nou ventall d'usuaris els habitatges compartits municipals que ara fa un any i mig es van posar en servei al carrer Escasany (en ple nucli antic), que inicialment estaven pensats exclusivament per a gent gran, especialment la que viu sola.

Tot i que aquest perfil continuarà sent el prioritari, ara s'obre a nous segments de població, tant pel fet que s'han detectat noves necessitats com perquè el nombre de pisos disponibles no ha quedat inicialment cobert.

En el darrer ple municipal es va aprovar per unanimitat la modificació del reglament que regula l'accés i ús d'aquests allotjaments. Fins ara, l'únic col·lectiu al qual s'adreçaven aquests allotjaments eren les persones majors de 65 anys i amb una renda inferior a 2,5 vegades l'IPREM.

Ara, però, i després d'analitzar les necessitats existents al municipi, el consistori ha considerat necessari impulsar una ampliació del dret d'ús d'aquests pisos a altres col·lectius.

En concret, s'obre a persones menors de 35 anys; dones víctimes de violència de gènere; famílies monoparentals amb fills; afectats per situacions catastròfiques o persones divorciades i al corrent de pagament de pensions alimentàries i compensatòries. Tanmateix, el col·lectiu de les persones grans continua sent prioritari.

Es tracta d'un edifici situat al carrer Escasany, en ple centre històric, que disposa d'un total d'onze allotjaments, d'entre 19 i 29 m2, on cada usuari pot disposar de cuina, bany, llit, armari, sofà, taula i cadires.

La particularitat d'aquest projecte és que, a banda de l'allotjament privat amb els espais i equipaments mínims imprescindibles, els residents tenen al seu abast al mateix edifici un seguit de zones compartides, inclosa una sala d'estar a la planta superior, equipada amb cuina, on poden tenir un espai de relació. També, com a serveis comunitaris, disposaran de trasters i bugaderia.

Un element clau per a l'autonomia dels residents, pensant específicament en la gent gran, és que disposen de serveis assistencials de control de salut, higiene personal, petites cures i control de medicació.

L'objectiu essencial que perseguia el projecte era que persones grans del poble puguin continuar mantenint una vida autònoma, però acompanyada, i que puguin continuar fent vida allà on han viscut sempre. Alhora, que l'espai fos el resultat d'una rehabilitació integral d'un edifici del barri antic, suposava una contribució a la recuperació d'aquest centre històric.

El preu de lloguer oscil·la entre els 113 i els 177 euros mensuals, en funció dels metres quadrats de cada allotjament, i els usuaris s'han de fer càrrec de les factures de subministraments bàsics.