L'Executiva de la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès) del PSC ha mostrat la seva preocupació «pel reiterat incompliment de terminis» en la renovació del col·lector de salmorres per part del govern de la Generalitat, la qual cosa considera que complica el futur de la mineria al Bages.

Segons la formació, no és compleixen les previsions del Pla de la Mineria i el manteniment de l'activitat industrial al Bages, aprovat pel Govern de la Generalitat. Assegura que «a dia d'avui no hi ha data concreta ni garantia plena que en nou col·lector de salmorres entri en funcionament l'any 2022», tenint en compte que la previsió feta l'any 2016 era de tenir adjudicada la primera fase, corresponent al tram Abrera-Castellgalí de 32 quilòmetres, dintre del segon semestre del 2019 i encara no s'ha dut a terme.

La federació recorda que «l'actual col·lector és obsolet després de 30 anys de servei, i en tot moment la Generalitat ha considerat urgent la seva renovació, el cost de la qual va molt majoritàriament a càrrec de les empreses que en fan ús». Per aquest motiu atribueixen el retard a «una manca d'eficàcia, i una clara displicència davant una gran obra de vital importància per garantir el futur de la mineria de potassa del Bages».