La rehabilitació del conjunt patrimonial de Castellet és a punt de rebre un nou impuls aquesta tardor. Durant les properes setmanes, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet iniciarà el procés de licitació de les obres corresponents a la fase 2, que inclou la rehabilitació de l'estructura de l'ermita, que havia quedat malmesa els darrers anys. L'actuació, que també inclourà l'estudi arqueològic i històric del temple, té una durada prevista de quatre sis i un cost d'uns 232.000 euros.

En paral·lel, el Pla director del conjunt monumental de Castellet rebrà un nou impuls a través del finançament del Consell Comarcal del Bages, que s'ha acollit als fons europeus FEDER. Aquest finançament permetrà fer realitat l'execució de les fases 3 i 6, que inclouen la rehabilitació de la casa de l'ermità i la reforma de la torre, que es podrà visitar i esdevindrà un mirador de tot l'entorn natural del municipi. El cost total d'aquestes dues fases és de 573.000 euros, dels quals 329.000 seran aportats a través dels fons FEDER i la resta seran assumits pel propi Ajuntament. La durada prevista de les obres serà de nou mesos i és l'actuació més important contemplada en el marc del Pla director redactat l'any 2016.

Fins ara, l'Ajuntament ha desmuntat les construccions auxiliars a l'entorn de Castellet i ha consolidat el talús i tota la zona del camí de Ponent. Finalment, el consistori està redactant el projecte de la zona arqueològica del Castell, que es correspon a la fase 4, que permetrà localitzar, identificar i posar en valor les resta arqueològiques de l'antiga construcció medieval situada a la banda septentrional del turó de Castellet.

El Pla director també preveu actuacions per recuperar el perímetre del recinte exterior del castell, reconstruir els petits murs a l'entorn de Castellet, rehabilitar el pati que hi ha entre la casa de l'ermità i la torre i urbanitzar els camins d'accés a tot el conjunt històric.