L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha donat llum verd a unes ordenances per al 2021 que, segons l'executiu local (format per ERC, PSC i JUNTSxSF) segueixen tres línies bàsiques davant l'afectació que està causant la pandèmia de la covid-19 en l'economia de les famílies i empreses del municipi: "congelació de les taxes municipals, bonificacions en els àmbits i activitats afectats per la covid i augment de les bonificacions en els trams de renda més baixos".

Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), aquest tribut es congela i inclou com a principal novetat un nou escalat de la bonificació per als titulars que siguin famílies nombroses o monoparentals en funció del valor cadastral de la finca, ampliant la bonificació del tram més baix fins al 60%. Una mesura que pretén afavorir els valors cadastrals més baixos.

Paral·lelament, també es bonifica el 100% de la quota pels immobles rústics durant l'exercici que rehabilitin construccions de pedra seca i la bonificació de la taxa pels edificis que disposin d'instal·lacions fotovoltaiques passa a ser de 5 anys en comptes dels 2 anys que recollien les anteriors ordenances.

En relació amb l'Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE), segons ha precisat l'executiu loca, s'inclou duplicar les bonificacions per a aquelles empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb contracte indefinit (passant del 10% al 20%). I s'augmenten fins al 30%n les bonificacions per a aquelles empreses que produeixin o facin ús d'energies renovables.

En referència a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), s'ha realitzat un nou escalat del percentatge de la bonificació.

Pel que fa a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s'incorpora com a novetat una bonificació del 90% per a obres d'adequació o de nous locals comercials emplaçats a Torroella de Baix. També s'introdueix una nova bonificació del 50% per les obres que es facin en locals d'àrees d'interès comercial, "per facilitar la renovació dels comerços locals i la seva adaptació a la nova realitat". A més a més, s'augmenta fins al 35% les bonificacions per obres de rehabilitació al nucli antic i s'introdueix també com a novetat una bonificació del 50% per obres de reparació causades per factors climatològics, com el passat temporal Glòria.

D'altra banda, queden anul·lades les taxes d'instal·lació de terrasses i d'establiment de parades al mercat durant tot el 2021, i en relació a la taxa de gestió de residus comercials s'amplia la bonificació fins al 35% per aquells establiments que han estat tancats durant la pandèmia.

El govern tripartit argumenta que "l'augment en les bonificacions en la major part dels impostos és una aposta clara per ajudar al màxim a les empreses afectades per la crisi i a les famílies amb rendes baixes. Aquestes modificacions s'han realitzat fent un exercici responsable amb el pressupost municipal, la qual cosa permetrà continuar garantint tots els serveis a la població".

L'oposició en fa una lectura inversa

Molt diferent és la lectura que en fa el grup municipal de Gent Fent Poble, que és a l'oposició i que ha votat en contra de les ordenances aprovades, que ha retret que no s'hagi tingut en compte la proposta que va presentar que, segons han concretat, plantejava una congelació general de les ordenances i taxes, "i un gruix molt important d'accions de bonificació a famílies, empreses i activitats per afavorir una menor pressió fiscal i realitzar un clar incentiu per la recuperació i la sortida del sotrac que està significant aquesta pandèmia del Coronavirus".

Per a GFP, la resposta del govern d'ERC, PSC i JUNTSxSF "no tan sols ha estat el rebuig a la totalitat de les propostes, sinó que a més ha confeccionat i aprovat unes ordenances estèrils i que deixen a moltes famílies sense els beneficis fiscals que fins ara tenien".

Aquesta formació assegura que el 2021 "serà la primera vegada des de fa més d'una dècada que hi haurà santfruitosencs i santfruitosenques que sense variar la seva condició tributària perdran bonificacions i pagaran més".

En aquest sentit, reiteren que la seva proposta estava pensada i dissenyada "per donar suport a les persones, les activitats, comerços i empreses, amb l'increment significatiu de les bonificacions existents, amb incorporacions de noves bonificacions i nous incentius fiscals, i l'ampliació de les mesures del paquet òmnibus per la Covid-19 que va ser aprovat al maig de 2020, quan governava Gent fent Poble".

Afirmen que "és un fet inadmissible i terrible en un any en què tota la societat sense excepció està afectada econòmicament", i que "tot això ha estat rebutjat. Amb aquesta posició del tripartit es demostra que no tenen gens en compte al teixit comercial i empresarial del nostre municipi en aquests moments tan complexos. Ara és quan tocava aprovar les mesures d'impacte a les ordenances fiscals 2021".