L'Ajuntament de Moià ja ho té tot a punt per iniciar en els propers dies les obres de millora dels itineraris de vianants del carrer del Remei. Amb aquests treballs es reformarà el ferm de la via, s'ampliaran les voreres i es millorarà la xarxa potable, el clavegueram i l'enllumenat públic. El carrer del Remei és un eix important que connecta el centre del municipi amb la zona esportiva i l'institut i és molt freqüentat pels alumnes que s'hi desplacen a peu. Les obres tenen un termini d'execució de tres mesos.

Tot i ser una via principalment per a la circulació de vehicles, la realitat és que molts vianants utilitzen el carrer del Remei perquè és el trajecte més rectilini per anar des del centre de Moià fins a les instal·lacions esportives i l'institut, situats al sud del nucli. Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària d'aquest zona i facilitar-hi la circulació a peu, l'Ajuntament ha aprovat i adjudicat un projecte de millora dels itineraris de vianants en aquest carrer.

Les actuacions més destacades del projecte consistiran en una ampliació considerable de l'amplada de les voreres i en la millora del ferm. També es reduirà l'amplada de l'únic carril de circulació, i es mantindrà el sentit actual de vehicles. D'altra banda, els treballs preveuen millores en la xarxa d'aigua potable mitjançant la substitució de les canonades de fibrociment que hi ha en el tram de l'obra.

Els treballs inclouen la substitució del clavegueram actual per adaptar-lo a l'establert en el Pla director de Clavegueram i una millora de l'enllumenat públic mitjançant la col·locació d'un total de sis nous punts de llum led en substitució dels quatre punts actuals. També es faran treballs de reposició i millora de la capa asfàltica en els carrers en més mal estat i que són contigus a les obres que es duran a terme al carrer del Remei.

Segons la regidora de Coordinació General i Comunicació de l'Ajuntament de Moià, Montse Ferrer, «entenem que és una via principal i amb aquestes actuacions la farem accessible gairebé en la seva totalitat», i es milloraràt la connexió del centre del poble amb la zona esportiva.

El projecte de millora dels itineraris de vianants del carrer del Remei ha estat redactat per Paymacotas Enginiering SA. L'obra s'ha adjudicat finalment per l'import de 136.000,00 euros més IVA i estan finançats parcialment amb subvencions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat, completades amb recursos propis. En aquest sentit, el Pla Únic Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya hi aporta 57.385 euros, la Diputació de Barcelona 50.000 més i la diferència serà assumida amb recursos propis de l'Ajuntament i la compa-nyia municipal d'Aigües de Moià, que assumirà les despeses corresponents a les obres necessàries per al manteniment i renovació de la xarxa de sanejament i la xarxa d'aigua potable.

Plans de mobilitat urbana

Les millores al carrer del Remei s'han dissenyat en funció de Plans i Estudis de Mobilitat Urbana i mitjançant diferents instruments de planificació i eines de treball de les quals disposa l'Ajuntament de Moià, com el Pla de seguretat viària. Aquest pla detecta un punt de concentració d'accidents situat a la cruïlla entre la carretera de Manresa i el carrer del Remei, que actualment no té pas de vianants. Apunta també que el carrer a més té les voreres molt estretes, i per aquest motiu molts vianants opten per caminar pel mig de la calçada, amb el perill que això suposa.

En aquest sentit, el projecte de millores en aquesta via proposa la realització de tres passos de vianants correctament adaptats, accessibles i senyalitzats. El primer ha de servir per creuar la carretera de Manresa, i els altres dos, per travessar el carrer del Remei. Al pas de vianants de la carretera de Manresa caldrà incorporar-hi també senyalització vertical advertint de la presència del pas de vianants.

Amb els treballs que es realitzaran, el carrer del Remei es convertirà en un vial preferent per a vianants amb la limitació de la velocitat als 20 km per hora per als vehicles i amb la disposició de tots els passos de vianants elevats. Per facilitar la mobilitat a peu es faran unes voreres amb una amplada mínima d'1,80 metres.

La part inicial del carrer connecta amb l'avinguda de la Vila, un dels centres d'activitat i impuls econòmic del municipi, de manera que amb la seva millora es pot aconseguir revitalitzar aquesta zona com un sol espai i crear un eix comercial-esportiu. D'altra banda, també es té en compte que el carrer del Remei, a la seva part final, connecta amb un altre servei públic important com és el cementiri municipal.