L'Ajuntament de Súria ha obert una nova edició de la convocatòria de sol·licitud de subvencions per a arranjaments d'habitatges de persones majors de 65 anys i persones especialment vulnerables per motius de discapacitat o econòmics.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és contribuir a assegurar les condicions mínimes de seguretat i habitabilitat, a més d'afavorir les condicions de vida, l'autonomia funcional i la qualitat de vida dins el domicili, ja sigui de lloguer o de propietat.

La concessió dels ajuts es regirà pel règim de concurrència competitiva. Aquesta línia d'ajuts és una iniciativa de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, que subvencionarà el 100% de l'import dels arranjaments que es portin a terme.

L'import màxim per intervenció serà de 2.100 euros, incloent-hi el cost de l'execució de les obres, instal·lacions i actuacions corresponents. En concret, les intervencions que es preveuen amb aquests ajuts són l'arranjament de banys per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal; l'arranjament de cuines per millorar les condicions de seguretat i ús; l'arranjament en espais generals per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en les zones de trànsit; actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis; i la instal·lació d'ajuts tècnics.

En aquesta convocatòria d'ajuts queden excloses intervencions que afectin reformes integrals de banys o cuines, intervencions a fora del domicili i actuacions que impliquin intervenir sobre cobertes, estructures o façanes.