L'Ajuntament de Santpedor pretén reorganitzar la circulació viària tant de vehicles com del transport públic a la zona nord-est del poble i ho vol fer amb el coneixement i la participació dels veïns implicats. Per això, ha encetat una campanya informativa de les propostes que es volen empènyer i dona un termini de 10 dies perquè els veïns afectats puguin donar la seva opinió. L'àrea que es vol reorganitzar en termes de mobilitat és la zona compresa entre els carrers Pep Ventura, Joan Miró, Camí de Llussà i Ronda de Sant Pere.

La proposta que la regidoria de Mobilitat ha fet arribar als veïns respon a un ambiciós projecte de revisió de la mobilitat a tot el poble i després de diverses peticions per a fer aquest treball. Afecta el canvi de sentit de circulació de fins a 6 carrers i la revisió del recorregut de la línia d'autobús que va de Santpedor i Castellnou cap a Manresa. La parada d'autobús que hi ha davant l'escola Llissach se suprimiria per evitar el trànsit de l'autobús en una zona propera a dues de les tres escoles de primària del poble. La parada es mou a dos carrers paral·lels per sobre de l'actual recorregut, a la Ronda de Sant Pere.

En les cartes que s'han fet arribar als veïns se'ls insta a fer arribar suggeriments a través dels canals oficials, via instància. El regidor de Mobilitat, Albert Espinalt té previst que aquesta àmplia modificació sigui un nou pas en la revisió de la mobilitat del poble. L'estudi general que es va encetar fa uns mesos planteja canviar, de forma gradual, la direccionalitat viària de carrers, establir la corresponent senyalització, introduir nous passos de vianants, millorar l'accessibilitat de les voreres, definir noves zones d'aparcaments i modificar, com es fa en l'actual proposta el recorregut de la línia d'autobús.

En aquest sentit, ja s'han fet les primeres intervencions amb la instal·lació de pilones i pintat de nous passos de vianants a la zona de Cal Llovet. Recentment es va fer la modificació d'aparcaments precisament a prop de l'àrea on ara es proposen les modificacions més rellevants, a la Ronda de Sant Pere.