L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Àrea Metropoliltana han decidit suprimir les parades del bus de Manresa i Berga al centre de Barcelona. Argumentant que la zona està congestionada, les traslladen a altres llocs de la ciutat, amb la voluntat de donar més servei a les actuals estacions de bus de la capital catalana que tenen un servei per sota de la seva capacitat. Els canvis s'han de produir en els primers mesos del 2021.

Les línies afectades per la mesura són 11 de les 15 que operen a la ronda de la Universitat. En concret es tracta de la línia Lleida, Berga i Puigcerdà (1 línia): està operada per Alsa, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya; les línies Olesa-Manresa (3 línies: Barcelona-Abrera-Olesa-Manresa, e22 exprés Manresa i e23 exprés Olesa) estan operades per Hispano Igualadina (Monbus), empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya; la línia Castelldefels-Port Ginesta (1 línia: L94): està operada per Mohn, empresa concessionària de l'AMB; les línies Maresme no exprés (3 línies: C3-Vilassar de Dalt, C4 Premià de Mar i C6 Cabrils): estan operades per Empresa Casas (Moventis), empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya; les línies Garraf (3 línies: e14 Sant Pere de Ribes, e15.1 Vilanova i la Geltrú i e16 Sitges) que estan operades per Cinto Bus, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Sense especificar quina serà la parada final, Ajuntament i Generalitat han explicat conjuntament que a partir d'ara s'aprofitarà l'espai disponible a les estacions intermodals d'autobusos que ja existeixen (estació del Nord, estació de Fabra i Puig i estació de Sants) per reubicar-hi part d'aquestes parades d'inici/final, mentre que d'altres es desplaçaran a altres punts de l'espai públic de menys impacte veïnal.

Amb aquests canvis, Barcelona reduiran un 60% les expedicions que hi ha en aquest espai, però incrementarà el temps de desplaçament d'aquells que baixaven en aquests carrers per acudir al centre de la capital catalana. També s'aprofita la intervenció per desplaçar les parades d'inici i final de 5 línies més, ubicades en diversos punts del centre. L'objectiu, per Barcelona, és millorar l'eficiència de les línies i minimitzar l'impacte de l'estacionament de busos en aquesta zona.

El 85% de les parades d'aquest tipus de transports es troben distribuïdes a l'espai públic, amb un elevat grau de dispersió. Alhora, les tres estacions d'autobusos existents (Sants, Fabra i Puig i Nord) estan treballant per sota de la seva capacitat. En alguns punts de la ciutat, el fet de tenir les terminals de línia a l'espai públic acaba suposant un impacte important sobre els veïns i les veïnes més propers, que han d'assumir una sèrie d'externalitats negatives com poden ser el soroll, la congestió, la contaminació o les aglomeracions a les voreres.

Sovint estan situades en espais que no presenten les condicions òptimes ni per a l'usuari ni per a l'operador. El fort increment de viatgers en autocar cap al centre de Barcelona consolida l'aposta pel transport públic a Catalunya, convertint-lo en molts casos en una alternativa real i millor al vehicle privat. Però això també comporta la necessitat de reordenar aquests transports per fer-los assumibles. per la trama urbana de la ciutat.

Els arguments de l'Ajuntament de Barcelona són que a la ronda de la Universitat, el creixement de la utilització del transport públic ha provocat una concentració molt alta d'autobusos i una gran demanda d'usuaris. Actualment es realitzen més de 400 expedicions terminals diàries i 8.000 usuaris de les diferents línies utilitzen aquest espai. La ronda està fent una funció d'estació en superfície que, segons el consistori barceloní, no li correspon. Els autocars arriben a ocupar dos carrils de circulació i s'utilitza la vorera com a zona d'espera dels usuaris. La petició de canvi és del consistori barceloní.

Amb l'acord de reordenació a la ronda de la Universitat només hi restaran 4 línies, que es traslladaran de manera provisional a plaça Catalunya i a plaça Universitat mentre s'executin les obres de transformació de la ronda.

Un cop finalitzada aquesta primera reordenació de les terminals de major impacte, l'objectiu és continuar avançant per concentrar la major part dels autobusos i autocars supramunicipals que operen a l'espai públic en estacions d'autobusos de la ciutat, tant a les existents com a les que ja estan en construcció (Sagrera) o les de nova creació previstes al Pla Director d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Zona Universitària i Plaça Espanya). Això mantenint en tot cas parades de pas al centre quan sigui adient per atendre de forma adequada la mobilitat dels usuaris.