El grup municipal de Gent Fent Poble de Sant Fruitós de Bages reclama que la presidenta del Consorci Urbanístic l'Agulla, càrrec que ostenta l'alcaldessa del municipi, convoqui la Junta General d'aquest ens, ja que considera que s'està saltant els terminis establerts. Segons GFP, el punt 3.6 de la Junta General celebrada el dia 12 de març de 2020 fixava el calendari de sessions ordinàries de la junta, i acordava "fixar com a dates de les sessions ordinàries de la Junta General del Consorci l'Agulla, les següents: 26 de juny de 2020, 27 de novembre de 2020". La formació hi afegeix que "aquest punt fou aprovat per unanimitat de tots els membres presents, que recordem són regidors i regidores de l'Ajuntament de Manresa i de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages".

Gent fent Poble retreu que "per segona vegada la presidenta del Consorci es salta la convocatòria acordada per unanimitat. La Junta del 26 de juny va agafar els governs municipals d'ambdós municipis en Ple canvi d'alcaldia i entenem que a la data en concret no es celebrés, però tampoc es va convocar més endavant quan ja s'havia pres possessió dels càrrecs respectivament". I hi afegeix que "ara, la Junta acordada pel 27 de novembre tampoc ha estat convocada, en una clara vulneració de l'acord aprovat".

Per aquest motiu reclamen a la presidenta del Consorci, Àdria Mazcuñán (ERC), i al vicepresident, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy (ERC), que "compleixin els acords presos i que respectin la voluntat de la majoria decidida de forma democràtica i unànime en una Junta General. Des del mes de juny que tenen els càrrecs i fins al mes de novembre han tingut temps suficient de planificar, convocar i celebrar les Juntes Generals. Amb aquesta actitud mostren el nul interès que tenen per aquest Consorci".