L´Ajuntament d´Artés ha aprovat una línia de subvencions destinades a professionals, microempreses i cooperatives del municipi afectades econòmicament pels efectes de la covid-19. Els imports concedits oscil·laran entre els 300 i els 1.000 euros, en funció del nombre de sol·licituds que es rebin. El consistori destina un total 50.100 euros a aquest programa, que té per objectiu pal·liar els efectes econòmics causats per l´estat d´alarma decretat al març arran de l´expansió de la pandèmia. Se´n poden beneficiar professionals autònoms, microempreses constituïdes amb qualsevol forma jurídica i cooperatives amb un màxim de 6 treballadors que exerceixen activitats econòmiques afectades pels efectes de la pandèmia, tenen seu a Artés i que hagin tingut una facturació inferior a 600.000 euros en l´exercici passat. El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva, amb la qual cosa els ajuts s´atorgaran en funció de l´ordre d´entrada. Les sol·licituds es podran fer fins al 2 de gener. L´import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries, d´un mínim de 300 euros i un màxim de 1.000. Es podrà reconèixer el dret a la condició de beneficiàries a un màxim de 167 persones.