El departament d'Educació ha atorgat al conjunt de comarques de l'àrea d'influència de Regió7 un total de 6.821 beques menjador per a aquest curs, el 90% de les quals cobreixen el 70% del cost d'aquest servei, mentre que el 10% restant en cobreixen la totalitat de la despesa.

En concret, al Bages s'han concedit 3.509 beques (3.392 del 70% i 117 del 100%); al Moianès 162 (145 i 17); al Berguedà 537 (432 i 105); a la Cerdanya 178 (119 i 59); al Solsonès 208 (205 i 3); a l'Anoia 1.919 (1.607 i 312); i a l'Alt Urgell 308 (297 i 11).

Segons dades facilitades pel departament, fins a aquest desembre ha atorgat al conjunt de Catalunya 141.796 ajuts de menjador, fet que, segons les mateixes fonts, suposa un increment de 8.049 ajuts respecte les mateixes dates de l'any passat. Del total de beques concedides a principis de desembre, un total de 21.437 corresponen al 100% del cost del menjador i la resta, 120.359, cobreixen el 70%. Per tal de cobrir aquests ajuts, Educació ha destinat de moment una dotació econòmica de 112.202.254,51 euros.

El departament ha concretat que queden encara un total de 6.855 sol·licituds pendents de revisió per part dels consells comarcals. Aquelles sol·licituds que es resolguin favorablement incrementaran les xifres d'ajuts concedits. Alhora, Educació recorda que es tracta d'una partida oberta, atès que s'atendran els ajuts -tant del 70% com del 100%- que sobrevinguin durant el curs escolar, sempre i quan es compleixin els requisits per a la seva concessió. Per aquest fet el total dels ajuts concedits, a final del curs, serà superior a l'actual.