Súria podrà completar l´any vinent el darrer dels projectes al barri de Sant Jaume previstos en el programa de reforma integral d´aquest sector que, juntament amb el del Poble Vell, es va començar a promoure fa 13 anys dins de l´anomenat Pla de Barris, impulsat per la Generalitat en època del tripartit. L´Ajuntament surienc va aprovar en el darrer ple municipal el pressupost per a l´any que ve, que en el capítol d´inversions preveu com a partida més important (amb un import de pràcticament 265.000 euros) la que va destinada a executar el projecte d´urbanització del carrer de Sant Sebastià, que és un dels vials principals d´aquest barri.

El projecte, que s´emmarca en les actuacions que es van impulsar en el marc de la Llei de barris, completarà la comunicació entre el Poble Vell, el barri de Sant Jaume i la carretera de Manresa.

Aquesta actuació culminarà les intervencions que els últims anys ha estat realitzant l´Ajuntament de Súria en aquest barri, amb l´objectiu d´ordenar i reformar el tram final del carrer de Sant Sebastià i part del carrer de Sant Jaume per garantir l´accessibilitat general i millorar totes les xarxes de serveis existents.

El 2012, quan es va portar a terme la reforma al sector de la carretera de Sant Salvador, el conjunt d´actuacions que es recollien en el projecte integral del Pla de Barris de Súria ja estava executat en el 80%.

La tercera i última fase, però, que se centrava en la urbanització dels carrers de Sant Sebastià i Sant Jaume, és la que ha comportat més dificultats i la que ha anat endarrerint la finalització de tot el programa. Bàsicament, pel fet que el Pla de Barris es va veure afectat de ple per les retallades pressupostàries de la Generalitat, i també perquè aquesta part del programa incloïa l´expropiació d´un seguit de finques que es van anar adquirint i enderrocant.

El febrer del 2012 es va enderrocar una part dels edificis, però no va ser fins a final del 2014 que es van acabar d´aterrar els darrers immobles d´aquesta illa amb l´objectiu d´esponjar un barri antic de carrers estrets i millorar-ne la connectivitat. Tot i que després de l´enderroc ja es van fer treballs d´urbanització del sector, encara quedaven actuacions pendents, que són les que ara estan incloses en el pressupost de l´any que ve.

La urbanització del carrer de Sant Sebastià està prevista que el pressupost de l´Ajuntament de Súria per al 2021, que globalment ascendeix a 7,2 milions d´euros i que preveu unes inversions d´1,2 milions d´euros. La proposta va prosperar sense cap vot en contra, ja que hi van votar a favor els 7 regidors de PSC, GIIS i JxS, mentre que els d´ERC i aiS es van abstenir. Entre la resta d´inversions previstes hi ha la de la millora de l´accessibilitat al barri de Santa Maria, la urbanització de la plaça Sant Joan; l´habilitació del local social de l´Associació de Veïns del Raval Vell-Barri de Sant Jaume (amb fons provinents en gran part dels pressupostos participatius), o la millora de parcs infantils.

L´equip de govern en destaca, però, que «un dels objectius principals del pressupost és garantir la dotació de les partides necessàries per fer front a la crisi sanitària i econòmica provocada per la covid».