La Diputació ha concedit en el marc de la Caixa de Crèdit un total de 594.999,70 euros en crèdits als ajuntaments de Navarcles, Sant Salvador de Guardiola, Callús i Sallent. A Navarcles ha estat per a la construcció del nou edifici esportiu a les piscines municipals (175.000 euros); mentre que l´Ajuntament de Sant Salvador els destinarà a l´adquisició de vehicles (15.000 euros), a diversos arranjaments (154.500 euros) i a l´adquisició de mobiliari (5.500 euros). D´altra banda, el crèdit concedit a l´Ajuntament de Callús serviran per fer front a una sentència judicial 192/2015 (45.000 euros); i, els de Sallent, per a l´expropiació del pla especial Fàbrica Vella IV (60.101,21 euros), les inversions en mobiliari (82.248,49 euros) i les inversions en obres d´aquest any (57.650 euros).

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l´objectiu d´atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals i mancomunitats per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer. Cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, amb l´excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l´import necessari. El tipus d´interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d´un any.