El Govern de la Generalitat va donar llum verd ahir a la creació de la taula de mobilitat de la Catalunya Central (també a la del Penedès), un organisme que té per objectiu facilitar la participació dels municipis i comarques que conformen aquest territori en la planificació i gestió dels diferents sistemes de transport que el connecten. Estarà formada per l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i s'hi afegiran els consells comarcals del Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i Osona, juntament amb els consistoris de les respectives capitals.

Fonts del Govern han concretat que entre les funcions de les noves taules de mobilitat hi ha la d'elaborar les propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l'establiment de programes d'explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten en el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya i del Pla director de Mobilitat de l'ATM de Barcelona.

Alhora permetrà als participants fer propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic en el marc dels instruments de planificació del Govern i del pla director de l'ATM de Barcelona.

També podrà formular i definir propostes respecte a la política de tarifes dels serveis de transport públic.

Les taules de mobilitat s'encarregaran a més a més d'analitzar i estudiar l'evolució del mercat global de la mobilitat, «amb especial atenció al seguiment de l'evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat». També tindran la responsabilitat de proposar la realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic i mesures per al foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.

Altres objectius són elaborar propostes per millorar la seguretat en el transport; i per a l'ús racional de les vies i de l'espai públic en aspectes com l'aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes. També participaran en el disseny de la política de finançament.

En el cas de la del Penedès, inclourà el consell comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada, juntament amb els consistoris del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d'Anoia, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona.