Estudiar la viabilitat d'una residència d'avis al poble i dotar-lo de nous serveis i equipaments, oferir habitatge a víctimes de maltractaments, millorar la mobilitat interna, i promoure la recollida selectiva amb la implementació del porta a porta. Són algunes de les propostes del gairebé un centenar que integren el primer Pla d'Actuació Municipal de Sant Salvador de Guardiola per portar a terme d'aquí a final de mandat. Es tracta d'un document «obert» i amb propostes que es podran anar transformant segons les necessitats i l'opinió dels veïns, però que ha de servir de base per a les polítiques municipals dels propers dos anys i mig, segons ha explicat l'alcaldessa, Georgina Mercadal.

L'àmbit social i d'atenció a les persones és un dels eixos principals, amb propostes adreçades sobretot a col·lectius vulnerables. En aquest sentit, i en paral·lel a un pla d'acció d'emergència per casos de violència de gènere, es vol analitzar la implantació i gestió d'habitatge dotacional mitjançant l'habilitació d'un edifici municipal d'entre els que hi ha disponibles, apunta Mercadal. Per altra banda, es vol estudiar la viabilitat de disposar d'una residència per a la gent gran, tenint en compte que «som dels pocs pobles de la comarca que no en tenim», i que complementi el centre de dia. Si no és una residència, es buscarien alternatives, «com pisos dotacionals compartits o altres propostes que ens ajudin a cobrir les necessitats bàsiques de la gent gran», diu l'alcaldessa.

Dins el teixit econòmic i social també es planteja reactivar el viver d'empreses, crear una borsa d'ocupació municipal, afavorir el consum de proximitat, o habilitar un aparcament per a autocaravanes.

El pla de mandat també pretén afavorir la cohesió territorial i la mobilitat. A nivell extern, per exemple, es proposa incloure Sant Salvador a la xarxa de transport integral de Manresa, i a nivell intern s'estudiarà la creació d'un servei de transport públic que uneixi el municipi. «Això és molt necessari perquè tenim 11 nuclis molt dispersos i amb molta gent gran», diu Mercadal, que posa d'exemple les dificultats d'alguns veïns per anar a comprar, o les que puguin tenir els de Ca l'Esteve per anar als CAPs del nucli antic o del Calvet. Sobre la taula hi ha la idea d'ampliar i estendre a altres usos el servei en furgoneta que ja transporta usuaris al centre de dia.

Quant a serveis i equipaments, també es planteja millorar la xarxa de distribució d'aigua i clavegueram, fer arribar la banda ampla a tots els nuclis, i dotar la guàrdia municipal (que en poc temps ha passat de 2 a 5 agents) d'un espai propi amb dimensions adequades, possiblement amb l'habilitació d'una àrea adjunta a l'edifici de l'Ajuntament que ara serveix de terrassa.

Finalment, també es preveuen actuacions en els àmbits cultural i esportiu a nivell d'increment de l'oferta, de conservació, protecció i restauració del patrimoni municipal; o amb la creació d'una anella verda. Així mateix, es vol fer una administració «oberta, transparent i participativa», mitjançant sondejos als veïns com el que es va fer sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància, o amb la creació d'un Consell de la Infància.