L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha dut a terme en els darrers mesos una sèrie d'actuacions de millora en la depuradora de Monistrol de Montserrat, que faran possible una major flexibilitat en l'operació de la instal·lació arran de la modernització dels seus equipaments. Els treballs han incrementat el rendiment de la depuració de les aigües residuals, s'ha augmentat l'eliminació de la matèria orgànica i s'ha aconseguit reduir l'abocament de nutrients -nitrogen- al medi hídric, en aquest cas al riu Llobregat.

Les actuacions han suposat una inversió superior als 780.000 euros, inclosa en el contracte d'explotació, conservació, manteniment i millores de la planta, gestionada per la unió temporal d'empreses (UTE) Edar Abrera.

La depuradora d'aigües residuals de Monistrol de Montserrat va posar-se en marxa fa ja més de 25 anys (el 1994). La planta rep i tracta juntament amb l'aigua residual domèstica abocaments industrials provinents majoritàriament del sector tèxtil.