L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha dut a terme en els darrers mesos una sèrie d'actuacions de millora en la depuradora de Monistrol de Montserrat, que faran possible una major flexibilitat en l'operació de la instal·lació arran de la modernització dels seus equipaments, segons han informat fonts del epartament. Els treballs han incrementat el rendiment de la depuració de les aigües residuals, s'ha augmentat l'eliminació de la matèria orgànica i s'ha aconseguit reduir l'abocament de nutrients -nitrogen- al medi hídric.

Les actuacions han suposat una inversió superior als 780.000 euros, inclosa en el contracte d'explotació, conservació, manteniment i millores de la planta, gestionada per la Ute Edar Abrera (Acsa-Sav-Dam Ute Abrera). Les millores dutes a terme han consistit en el desdoblament de l'equip de pretractament (tamís de fins), la remodelació de la bassa d'homogeneïtzació amb la incorporació d'un tractament físico-químic, i la millora en el rendiment d'aireació i eficiència energètica per la substitució dels airejadors submergits per difusors de bombolla fina, instal·lació de dos bufadors i incorporació de dues bombes de recirculació interna.

La depuradora d'aigües residuals de Monistrol de Montserrat, gestionada per l'ACA, va posar-se en marxa l'any 1994. El disseny original de la depuradora constava d'un tanc d'homogeneïtzació, un filtre percolador, un reactor de fangs activats d'alta càrrega amb aeració perllongada. La planta rep i tracta juntament amb l'aigua residual domèstica abocaments industrials provinents majoritàriament del sector tèxtil.