L'Ajuntament de Calders haurà de fer enderrocar i desmantellar una antena de telecomunicacions de la companyia Orange, segons ordena una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dona la raó (per segona vegada) als veïns que van iniciar un contenciós fa tres anys i mig, en considerar que la instal·lació vulnerava la legalitat urbanística.

Aquest pronunciament judicial (que no és ferm) respon a un recurs presentat per Orange (i al qual es va adherir el consistori) contra una sentència anterior (del desembre del 2018) del contenciós administratiu, que ja va donar la raó als veïns i que ja va ordenar el desmantellament de la instal·lació. Uns veïns que van iniciar aquest procés judicial el 2017 quan van demanar a l'Ajuntament (i aquest ho va desestimar) la incoació d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística perquè consideraven que l'antena de telecomunicacions s'havia alçat en sòl que no admetia aquest ús.

En el seu argumentari, els magistrats argumenten que «els Ajuntaments poden, en el planejament urbanístic, establir condicions per a la instal·lació d'antenes i xarxes de telecomunicacions i preveure exigències i requisits per realitzar les corresponents instal·lacions en ordenances i reglaments». En aquest sentit, exposa que en aquest cas concret «el pla d'ordenació urbanística municipal no contempla instal·lacions com la de que aquí es tracta en sòl urbà, però sí les permet, per contra, en sòl no urbanitzable de valor agrícola i forestal, per la qual cosa no ens trobem davant d'una restricció absoluta o desproporcionada». I hi afegeix, en canvi, que «sí que és desproporcionada, perversa i inacceptable la pretensió que, no adaptant aquest pla a la Llei General de Telecomunicacions en el termini previst en la seva disposició addicional novena, aquell hauria quedat derogat, sense efecte i inaplicable al cas».

Per contra, subratlla la raó sobre l'apel·lació que en el seu moment van presentar els veïns denunciants. Diu textualment la sentència que «essent evident que l'Ajuntament tenia, pel que s'ha dit abans, l'obligació d'incoar i resoldre un expedient de protecció de la legalitat urbanística i ordenar l'enderroc de tan patent il·legal i il·legalitzable instal·lació, es va limitar a una peculiaríssima adaptació del pla a la indicada Llei, sense tràmit, contingut ni finalitat».

Amb aquests arguments, la sala desestima el recurs interposat per Orange amb l'adhesió de l'Ajuntament, confirma la sentència anterior, i ordena al consistori que «prengui les disposicions oportunes per a l'enderroc i desmantellament de la instal·lació».

La polèmica a l'entorn de l'antena de telecomunicacions, instal·lada al parc del Grau de la urbanització de la Guàrdia el 1999, s'arrossega des de fa vint anys. El litigi veïnal i els estira-i-arronsa entre el consistori i les empreses explotadores ha viscut diversos episodis que han deixat l'antena inoperativa en més d'una ocasió, però no s'ha aconseguit desinstal·lar-la i trobar-li una ubicació alternativa. L'any 2002 la instal·lació es va desmuntar, en compliment d'una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya motivada per un contenciós administratiu interposat pels veïns de la Guàrdia, però es va tornar a muntar en el termini d'un mes. L'antena va continuar emetent senyal fins que l'any 2011 l'aleshores propietària va atendre els requeriments del consistori i la va deixar fora de servei. Però temps després es va tornar a posar en funcionament.

Tot i els intents dels diferents consistoris de trobar una solució al conflicte, l'antena, l'única que dona cobertura de telefonia mòbil a tot el municipi, s'ha mantingut fins al dia d'avui.