L'alcalde de Súria, Albert Coberó, ha signat dos decrets per modificar la composició de la Junta de Govern Local, les tinences d'alcaldia i la delegació de les competències de Medi Ambient i Promoció Econòmica per la baixa temporal del primer tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal del GIIS, Pere Requena i Orozco, que fins ara les tenia delegades.

Aquestes modificacions tenen un caràcter provisional i es mantindran mentre es perllongui la baixa temporal. La nova primera tinent d'alcalde és la regidora d'Ensenyament, Turisme, Participació i Festes, Alba Santamaria i Fíguls, que és membre del GIIS i també formarà part de la Junta de Govern Local en substitució Requena. Santamaria assumirà les competències delegades de l'àrea de Promoció Econòmica i les de l'àrea de Medi Ambient seran assumides pel regidor de Cultura i Via Pública, Miquel Soliva i Palà, també membre del grup municipal del GIIS.