La Diputació de Barcelona ha lliurat el Mapa de Patrimoni Cultural a l'Ajuntament de Castellcir, una eina per a la protecció i conservació dels béns culturals de cada municipi. El treball documenta 148 elements del patrimoni cultural i natural del terme.

D'aquests elements el 68,9% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), el 6,1% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), l'1,4% és patrimoni documental (fons documentals i d'imatges), el 8,1% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i el 15,5% patrimoni natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars). Tota la informació es pot consultar al web dels Mapes de Patrimoni de la Diputació de Barcelona.