Santpedor canviarà de forma progressiva la mobilitat de la zona nord-est del poble. A final del mes de novembre passat l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Mobilitat, va compartir amb la població una proposta de reorganització viària de la zona Nord-Est del municipi, obrint un període de 10 dies per recollir idees, propostes i suggeriments dels vilatans i vilatanes de Santpedor. La proposta que es va posar sobre la taula afectava el canvi de sentit de fins a 6 carrers a la zona compresa entre els carrers Pep Ventura, Joan Miró, Camí de Llussà i Ronda de Sant Pere i la revisió del recorregut de la línia d'autobús que va de Santpedor i Castellnou a Manresa.

Després de recollir i analitzar les propostes rebudes per part de la població, la proposta final de l'Ajuntament incorporarà algunes millores en quant a seguretat viària a petició d'alguns veïns i veïnes i modificarà el recorregut de l'autobús agafant com a referència la proposta ideada per l'Associació de Veïns de Llevant: canviant la parada d'autobús del carrer Joan Miró per una parada a la Plaça del Sindicat, desviant el recorregut pel Camí de Llussà fins a la Ronda Sant Pere.

L'Ajuntament farà la petició del canvi a la Generalitat i a la concessionària del servei d'autobús per a obtenir la validació final. Les actuacions de la proposta, que afecten 7 carrers, es portaran a terme de forma progressiva i es treballarà en adaptar els carrers perquè puguin assumir el paper que se'ls requereix, incloent la millora de l'accessibilitat i senyalització viària corresponent. Els carrers afectats seran: carrer Francesc Macià, carrer Edison, carrer de Mossèn Josep Carreras, carrer de la Pedrosa, carrer del Pirineu, carrer d'Anselm Clavé i Passatge del doctor Pere Blasco.

El regidor de Mobilitat, Albert Espinalt, ha volgut agrair als veïns i veïnes que, seguint els canals oficials de comunicació, han aportat idees, alternatives i millores a la proposta original. «Hem rebut instàncies, una recollida de signatures i s'han mantingut reunions de forma personalitzada; i volem destacar l'interès i compromís de l'Associació de Veïns de Llevant, que representa a tots els veïns i veïnes de la zona objecte de l'estudi, i d'on varen sorgir idees i alternatives molt constructives que mantenien la globalitat de la proposta», explica Espinalt.

El regidor assegura que totes les aportacions han estat clau per aconseguir una proposta final que pugui satisfer el conjunt de la població i fer de Santpedor un poble més segur oferint una resposta global a la mobilitat rodada de la zona, millorar l'accessibilitat amb la reducció de barreres arquitectòniques, la seguretat viària amb la reducció de sinistres i establir les bases per a treballar amb camins escolars segurs.